top of page

Welkom, meld je hier aan als lid

Met verwijzing naar de Wet Bescherming Persoonsinformatie: a. VVRvH verbindt zich aan deze Wet en handelt daarnaar, b. gebruikt de Persoonsinfo alleen voor reünie doeleinden en c. alleen Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van het Dagelijks Bestuur van VVRvH hebben inzage in deze bestanden.

Om je voor een reünie te kunnen inschrijven, moet je inloggen op de website. Heb je nog geen login, kies dan de knop "inloggen/aanmelden" rechtsboven op de HOMEPAGE. Zie verder op de HOMEPAGE bij "WELKOM". 

bottom of page