top of page
Recentste Nieuws​

Documentaire over Korea-veteraan Ferry Titalepta

(Bericht geplaatst op 17 juli 2024

Geachte Korea-veteranen, donateurs en vrienden van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS),

 

De VOKS ontving via het programma WE ARE DIPLOMATS Van Arirang TV (Zuid-Korea) een documentaire,  waarin de diplomatieke relatie tussen Nederland en Korea wordt belicht via het leven van een overleden VN-veteraan. In deze documentaire dat van Korea-veteraan Ferdinand Titalepta, uit Nederland.

Nadat de heer Titalepta op 8 juni 2023 overleed, bracht zijn familie eind april 2024 zijn stoffelijk overschot  terug naar de United Nations Memorial Cemetery Korea (UNMCK) in de plaats Busan, om zijn bijdrage aan de verdediging van het land te herdenken. Deze ceremonie vond plaats op 2 mei 2024.
In deze documentaire wordt het leven van Ferdinand Titalepta herdacht, evenals de onschatbare waarde van de bijdrage van Nederlandse veteranen tijdens de Koreaanse Oorlog in het algemeen. Dit ter gelegenheid van de viering van de ‘Maand van de Veteranen’ in Zuid-Korea.
Het is een indrukwekkende documentaire geworden (in de Engelse taal), die u, met toestemming van de familie van de heer Titalepta, kunt zien middels deze link:

 

Klik op https://vox-voks.nl/documentaire-over-ferry-titalepta.html

 

Klik op www.vox-voks.nl en klik dan bovenaan op de link naast ‘Laatste nieuws’

 

Klik op https://vox-voks.nl/video-s,-films---interviews.html en daarna aan de linkerzijde op ‘Documentaire over Ferry Titalepta’​​​

Defilé veteranendag 2024:  Detachement van het Regiment Van Heutsz

(Bericht geplaatst op 4 juli 2024

Veteranen van het Regiment Van Heutsz,

 

Het moest dus het kon: dit jaar liep een Veteranen-detachement van het Regiment Van Heutsz mee tijdens het defilé van de Nederlandse Veteranendag (NLVD) in Den Haag. Ook sloten oud-strijders, waaronder nog enkele van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), daarop aan met een personenvoertuig. 

Op het Malieveld was een druk bezochte stand ingericht waar veel ontmoetingen waren. Daarmee was het regiment tijdens deze 20e editie goed zichtbaar aanwezig tijdens deze belangrijke dag waarop heel Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van vrede en veiligheid, zowel nu als in het verleden. 

Deze deelname van 12 veteranen aan het defilé smaakt naar meer. Volgend jaar bestaat het regiment 75 jaar. Het streven is van de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRVH) om dan met een nog groter Van Heutsz-detachement deel te nemen. Want ‘het moet dus het kan’! 

Foto's in fotogalerie combinatie van eigen productie en van Harma fotografie

Historisch onderzoek 20 jaar Afghanistan

(Bericht geplaatst op 25 mei 2024

Naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan is een wetenschappelijk historisch onderzoek gaande. Dat gebeurt door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De regering gaf deze opdracht in 2022 aan beide instituten. Met het oog op dit onderzoek wordt defensiepersoneel mogelijk benaderd. Dat gebeurt per email. Dit bericht is bedoeld informatie te geven over de werkwijze van het NIOD en het NIMH. Verder komen uw rechten en plichten aan de orde. Mogelijk roept dit onderwerp herinneringen en gevoelens op. Daarom zijn een aantal vragen op voorhand beantwoord. Daarnaast staat aangegeven waar aanvullende vragen zijn te stellen.

 

Waar gaat het over?

Het wetenschappelijk historisch onderzoek richt zich op de inzet in de jaren 2001-2021. Het gaat nadrukkelijk om een historisch onderzoek, niet om een evaluatie van de Nederlandse (militaire) inzet. Detailinformatie over het onderzoek staat op de projectwebsite (https://nederlandafghanistan.org, open via internet). De onderzoeksopdracht is terug te vinden op (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/17/onderzoeksopdracht-niod, open via internet)

 

Ben ik verplicht mee te werken aan het onderzoek?

Nee, maar medewerking is van grote waarde voor de succesvolle uitvoering ervan. Medewerking wordt daarom zeer gewaardeerd, maar is op basis van vrijwilligheid.

 

Zijn de onderzoekers gescreend?

Ja. Bij interviewverzoeken sturen de onderzoekers een brief mee. Die is namens de secretarissen-generaal van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. In deze brief staan de namen van de onderzoekers van het NIOD en het NIMH met een verklaring van geen bezwaar (VGB) op niveau A.

 

Mogen de onderzoekers kennis nemen van vertrouwelijke informatie?

Ja, ze hebben onbeperkt toegang tot de informatie die belangrijk is voor het onderzoek en waarover de Nederlandse overheid zeggenschap heeft. Het is dus prima gerubriceerde of gemerkte informatie met deze onderzoekers te delen. Gewenst om de identiteit van de onderzoekers te verifiëren? Neem dan contact op met de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf via afdeling.evaluaties.ds@mindef.nl

 

Hoe, wanneer en door wie word ik eventueel benaderd met de vraag mee te werken aan het onderzoek?

Een eventueel persoonlijk interviewverzoek komt per email.

Het NIOD en het NIMH werken met de ‘sneeuwbalmethode’, vaak gebruikt bij historisch onderzoek. Deelnemers aan een onderzoek worden gevonden via andere deelnemers. Het begint met een kleine groep deelnemers die goed op de hoogte is van het onderwerp dat wordt bestudeerd. Deze deelnemers worden geïnterviewd. Vervolgens vragen de onderzoekers aan deze deelnemers of ze andere mensen kennen die ook relevante informatie kunnen verstrekken. Deze nieuwe mensen worden dan benaderd en geïnterviewd, waarna hen op hun beurt wordt gevraagd of ze nog anderen kennen die kunnen bijdragen aan het onderzoek. Op deze manier groeit de steekproef als een sneeuwbal die bergafwaarts rolt, vandaar de naam ‘sneeuwbalmethode’. 

 

De kans is klein dat u wordt benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Mocht u toch benaderd worden, dan gebeurt dit via een persoonlijk interviewverzoek per e-mail. U kunt zich dan beraden of u wilt meewerken en wat u al dan niet wilt bespreken.

 

Waar kan ik terecht met vragen of zorgen?

Neem contact op met het Veteranenloket via info@veteranenloket.nl. Daarnaast kunt u terecht bij uw commandant of leidinggevende. Commandanten kunnen met vragen terecht bij de Chef Kabinet van het eigen defensieonderdeel en/of bij de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf.

 

Hopend dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Kolonel H. (Haran) Gorissen

Chef Kabinet Commandant Landstrijdkrachten

Voorbeeld invulscherm:

Aanmelden detachement van het Regiment Van Heutsz

(Bericht geplaatst op 2 februari 2024

Veteranen van het Regiment Van Heutsz,

 

loop mee in het detachement van het Regiment Van Heutsz tijdens het defilé van de Nederlandse Veteranendag (NLVD) op 29 juni 2024 in Den Haag. Meldt u voor 1 mei 2024 aan. Volg de instructies hieronder. U krijgt bij deelname aan het defilé een polo van het Regiment Van Heutsz op 29 juni bij de stand van de VVRVH op het Malieveld in Den Haag.

Het moet dus het kan.

Instructies voor aanmelding voor het defilé van de NLVD:

 

 1. Meldt u aan via www.nlveteraneninstituut.nl of via uw mijn-nlvi account.

 2. Vul het invulscherm in zoals onderstaand voorbeeld

 3. Stuur een e-mail ter bevestiging naar vvrvheutsz@gmail.com en vermeldt welke maat polo van het Regiment Van Heutsz u wenst (S, M, L, XL of XXL).

 4. Meldt u zich op 29 juni 2024 voor 12:00 uur de stand van de VVRVH om uw polo op te halen. Het defilé start om 13:00 uur.

 5. Tenue: schone spijkerbroek zonder gaten, schone (rode) baret (niet verkleurd) en bij voorkeur zwart schoeisel.

 6. Als u zich al had opgegeven als bezoeker maar u wilt alsnog meelopen met het detachement van de Veteranen Regiment Van Heutsz, kunt u bellen met het Nederlandse Veteraneninstituut 088-3340050, om uw keuze te wijzigen. Dit kan helaas niet online.

Het moet dus het kan!

Voorbeeld invulscherm:

Screenshot 2024-02-29 at 13.17.00.png

Korea-veteraan en erelid VOKS de heer Ferry Titalepta overleden

(Bericht geplaatst op 11 juni 2023

Wij nemen afscheid van de Korea-veteraan en erelid van de VOKS de heer Ferry Titalepta. Ferry is in de nacht van 7 op 8 maart 2023 overleden.

Ferry ging in april 1953 met het Noorse transportschip ‘ MS Skaubryn’ naar Korea, waar hij op 3 mei 1953 aankwam.

Zeven dagen na aankomst in Korea raakte hij op 10 mei 1953 gewond door een granaatscherf. Na herstel ging hij terug naar zijn onderdeel aan het front, het 3e peloton van de A-Compagnie. 

Tot aan zijn FLO in 1987 was Ferry daarna op de Simon Stevinkazerne in Ede sportinstructeur en beëindigde zijn militaire loopbaan als adjudant.

Ruim 20 jaar geleden begon Ferry als vrijwilliger in het Koreamuseum (de Historische verzameling van het Regiment Van Heutsz).

Voor zijn werkzaamheden voor ons museum werd hij benoemd tot erelid. Daarnaast ontving hij de Eremedaille Oranje Nassau met de zwaarden in goud.

 

Selamat Jalan Ferry!

Ferry VOKS.jpg

Grote reünie Regiment Van Heutsz op komst

(Bericht geplaatst op 3 maart 2023

Ter viering van het Koninklijke Vaandelopschrift op het Regimentsvaandel in 2022, organiseert het Regiment Van Heutsz (VVRVH) dit jaar één grote reünie voor Van Heutszers die ooit bij 48 Painfbat RvH, 45 Painfbat RvH, de diverse Infanterie Beveiligings Compagnieën (IBC) of bij 12 Infbat Air Assault RvH heeft gediend. En ook voor diegene van het Regiment die individueel op uitzending is geweest.

 

Eéns een Van Heutszer, altijd een Van Heutszer. Alle oud-dienstplichtigen en (oud-)beroepsmilitairen die het regiment een warm hart toedragen zijn dit jaar van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij een bijzondere activiteit van hun stamregiment.

 

Het succes van deze reünie zorgt ervoor dat de Veteranen Vereniging Regiment Van Heutsz eens in de 3 jaar een grote reünie gaat organiseren. Dus be there!

Datum                               : vrijdag 7 juli 2023

Locatie                              : Oranjekazerne Schaarsbergen

Tijdstip                              : 15.00 – 22.00 uur

Details                               : via www.vvrvh.nl/reunies

Deelname is 15 euro per persoon, inclusief een Indische maaltijd en enkele consumptiemuntjes. Daarna is drank is op eigen kosten.

[(we vermelden op de website en niet hier dat actief dienende militairen niet hoeven bij te dragen)]

 

Het programma:

15.00 uur:           ontvangst,

16.00 uur:           herdenking en toespraak Regiments Commandant, aansluitend  aanvang reünie,  optredens, Museum bezoek en tal van activiteiten

18.00 uur:           blauwe hap

22.00 uur:           einde programma

 

Aanmelden kan direct via www.vvrvh.nl/reunies. Ook de bijzonderheden staan hierop vermeld.

 

Graag tot dan, het moet, dus het kan!

 

Bestuur Veteranen Vereniging Regiment Van Heutsz

vvrvheutsz@gmail.com

Molukse KNIL-militairen, 2e en 3e generaties en hun relaties

(Bericht geplaatst op 9 november 2022, bron: www.nlveteraneninstituut.nl)

Het Nederlands Veteraneninstituut nodigt Molukse KNIL-militairen en hun relaties uit voor een ontmoeting in Doorn op 3 december 2022.

Bijzondere zorgplicht ook voor Molukse KNIL-militairen en 2e en 3e generatie

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening (sinds 2014). Die zorg krijgt u via het Nederlands Veteraneninstituut.

Naar het Nederlands Veteraneninstituut als je geen militair bent?

Het Nederlands Veteraneninstituut is misschien niet de eerste organisatie waar u voor zorg aan denkt. Misschien wist u niet, dat uw vader of opa ook de veteranenstatus heeft. Toen het veteranenbeleid tot stand kwam (1990) zijn de KNIL-militairen expliciet genoemd. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft medewerkers/ hulpverleners die zich specifiek richten op mensen met een Molukse achtergrond. Soms hebben zij zelf ook Molukse ouders of grootouders.

Kennismaken en ervaringen delen

Tijdens de bijeenkomst van 3 december aanstaande wordt uitgelegd wat de veteranenstatus en de Veteranenwet inhouden en wat het Nederlands Veteraneninstituut voor u kan betekenen. U kunt rekenen op een luisterend oor en herkenning van de verhalen van andere kinderen en kleinkinderen. Er is ruimte om uw ervaringen en verhalen te delen en vragen te stellen. Medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut willen graag met u in gesprek over wat er leeft en welke zorg of ondersteuning wij daarvoor kunnen bieden. Natuurlijk zorgen we ook voor Molukse hapjes en drankjes.

Reizende tentoonstelling

Van 1 tot en met 16 december wordt de Reizende tentoonstelling opgesteld op het terrein van het Nederlands Veteraneninstituut. Een unieke tentoonstelling over de gedeelde geschiedenis van de Molukkers en de Nederlanders. De tentoonstelling belicht niet alleen de geschiedenis, maar ook de ervaringen van 2e en 3e generatie Molukkers. Dit geeft u de mogelijkheid om voorafgaand of aansluitend aan de bijeenkomst de tentoonstelling te bezoeken. Maar het is uiteraard ook mogelijk om de tentoonstelling op een ander moment tussen 1 – 16 december binnen kantooruren te bezoeken bij het Nederlands Veteraneninstituut.

Klik hier voor de website van de Reizende Tentoonstelling.

Interesse voor deze bijeenkomst?

Heeft u interesse in deze informatieve bijeenkomst specifiek voor Molukse KNIL-militairen, hun kinderen en kleinkinderen en diens partners meldt u aan via het formulier op de website van het veteraneninstituut (klik hier).. Of heeft u andere vragen, laat het ons weten door een mail te sturen naar: info@veteranenloket.nl. Ook voor vragen kunt u terecht bij het Veteranenloket op: 088 – 334 00 00.

Vraag en verzoek voor de van Heutszer die gewond (zichtbaar of onzichtbaar) is geraakt tijdens een missie. 

(Bericht geplaatst op 22 oktober 2022)

Geachte veteranen van het Regiment van Heutsz,

Dit is de Van Heutsz code zoals die op de tag van ons regiment te lezen is. Het staat voor de kameraadschap en de onderlinge verbondenheid die van Heutszers met elkaar voelen. Hoe ze altijd voor elkaar klaar staan en het beste in elkaar naar boven halen. Elke militair die bij het Regiment van Heutsz beëdigd wordt krijgt deze tag uitgereikt.

Vandaag de dag wordt er nog steeds veel aandacht besteed aan de tradities van ons regiment. Elk jaar worden er verschillende herdenkingen gehouden om de veteranen en gesneuvelden van het KNIL, NDVN en recentere missies te herdenken. Op deze manier wordt de verbinding tussen de van Heutszers die toen naast elkaar stonden, en diegene die dat vandaag de dag doen, sterk gehouden.

Helaas zijn er ook veteranen die tijdens of naar aanleiding van een missie onder ons regiment gewond zijn geraakt. Het Regiment van Heutsz wil graag de band tussen het huidige regiment en deze gewonden veteranen versterken. Hierbij kunt u onder andere denken aan het uitnodigen van een afvaardiging gewonde veteranen tijdens de traditieweek of andere bijeenkomsten van het regiment. Ook wordt er gekeken of het haalbaar is om de van Heutsz tag (opnieuw) uit te reiken aan deze veteranen. Helaas is het vanwege de AVG-wetgeving erg lastig om deze groep militairen inzichtelijk te krijgen via de P&O organisatie. Vandaar dat wij u via dit kanaal benaderen.

Specifiek gaat het hier dus om militairen die tijdens of naar aanleiding van een missie van 12 INFBAT LMB zichtbaar of onzichtbaar gewond zijn geraakt. Mocht dit op u van toepassing zijn dan komen wij graag met u in contact! Dit kunt u doen door een mail te sturen naar jfc.froon@mindef.nl. Deelt u hierin graag de volgende informatie: Uw naam, laatste rang en de missie(s) waar u als onderdeel van 12 INFBAT aan heeft deelgenomen. Kent u veteranen waarop dit van toepassing is? Dan stel ik het zeer op prijs als u dit met hen wilt delen zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.

Ook als u vragen heeft omtrent dit bericht kunt u contact opnemen met mij.

 

Met vriendelijke groet,

Eerste Luitenant Johan Froon

12 Infanteriebataljon Air Assault / Designated SOF Support

Regiment van Heutsz

Afbeelding1.jpg

“De grootste kracht van een van Heutszer, is de man naast hem”

Podcasts Regiment van Heutsz

(Bericht geplaatst op 10 aug 2022)

Vanuit het Regiment van Heutsz wordt een podcast serie gepubliceerd van 8 afleveringen over de vele kanten en historie van ons regiment. Hieronder de tekst en de link (YouTube)

Aflevering 1 21-07-2022:

In de eerste aflevering spreekt Vilan van de Loo met Luitenant-Kolonel Tabe de Boer, commandant van het Regiment Van Heutsz. Zij bespreken de actieve KNIL-tradities binnen het regiment en de band die het regiment draagt met de KNIL veteranen. Ook wordt er gesproken over het verschil in tijd en gedachten van de KNIL periode en nu.

Link: https://youtu.be/RBxS4tnuv0U

Aflevering 2 28-07-2022:

In deze aflevering spreekt Vilan van de Loo met Adjudant Dick Jansen, bataljonsadjudant van het Regiment Van Heutsz. Het gesprek gaat over het vaandel, de vaandelopschriften en de tradities en ceremonies die bij het vaandel horen. Ook wordt er besproken hoe er in tijden van het KNIL tegen het vaandel aan werd gekeken.

Link: https://youtu.be/9LQIM744m2g

Aflevering 3 04-08-2022:

In gesprek met Majoor George van der Most, onder meer conservator van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz in Schaarsbergen. Hij vertelt over de functie van geweld, legt uit wat proportioneel en excessief geweld is en kijkt met die termen naar de koloniale geschiedenis. We gaan naar Boni, 1905/1906. Hoe daarover te oordelen?

link: https://youtu.be/c2tPUaYdQRk

Aflevering 4 11-08-2022:

Wat vindt God van het leger, van militair geweld en van sneuvelen? Moeilijke vragen. Aalmoezenier Javelin Zwakhalen weet wat oorlog is. Hij geeft verrassende antwoorden op die vragen.

link: https://youtu.be/fy1OxptmRUw

Aflevering 5 18-08-2022

Een studentenweerbaarheidskorps, bestaat dat nog? Praeses Eltjo Ockeloen legt uit wat 'Pro Libertate' allemaal doet en ook dat ze meer zijn dan de oefenvijand van het Regiment van Heutsz.

link: https://youtu.be/GmX80DMGVgc

Aflevering 6 25-08-2022

Sergeant-majoor Sacha Streep kijkt nuchter naar het optreden van het Vrouwenkorps KNIL destijds. Nu is het wel anders met vrouwen in de krijgsmacht, dat weet ze uit eigen ervaring.

link: https://youtu.be/AjtJ0PYoWTw

Aflevering 7 01-09-2022

Begin 20ste eeuw was Majoor Rhemrev een begrip. Offensief te Atjeh, drager van MWO en iemand die zijn mening gaf als er weer op Defensie werd bezuinigd. Zijn kleinzoon Luitenant-kolonel b.d. Richard Rhemrev vertelt.

link: https://youtu.be/PMEOLo6kZF0

Aflevering 8 08-09-2022

Kolonel Karel van Dreumel is commandant van Bronbeek, waar het Regiment Van Heutsz graag en vaak komt. Vooral bij ceremonieel vertoon, dat een belangrijke functie heeft, zet de commandant uiteen.

link: https://youtu.be/odQ7-CHjBZ8

Veel luister plezier

(artikel wordt bijgewerkt met elke nieuwe podcast)

Screenshot 2022-08-10 at 10.04.29.png
Screenshot 2022-08-10 at 10.06.37.png
Screenshot 2022-08-10 at 10.06.49.png
Screenshot 2022-08-14 at 10.01.09.png
Studentenweerbaarheid.png

Veteranendag,

(Bericht geplaatst op 24 mei 2022)

Zaterdag 25 juni is de nationale veteranendag. Op deze dag krijgt het regiment nieuwe vaandelopschriften uitgereikt voor de inzet in Afghanistan. Ook is ons bataljon samen met de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRVH) op het Malieveld aanwezig met een nieuwe stand. Wij zijn voornemens er een mooie dag van te maken en wij nodigen onze veteranen uit om langs te komen. De stand wordt de ideale plek om de oude maten weer te ontmoeten.

 

Als Van Heutsz veteraan kan je in de stand ter plekke (indien je die nog niet in bezit hebt) onze eigen veteranenspeld bemachtigen. Tussen onze veteranen worden ook mooie spullen verloot, met als hoofdprijs een heuse Van Heutsz whiskykaraf. Al met al maken we er een gezellige dag van. Naast het bezoeken van onze stand zijn er nog allerlei andere activiteiten gaande in de omgeving. Het complete programma van veteranendag is te zien op Veteranendag.nl

 

Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz

 

Tot dan!

#veteranendag #regimentvanheutsz #landmacht #defensie #airassault

WhatsApp Image 2022-05-24 at 3.12.57 PM.jpeg

Veteranendag Vaandelopschrift 

(Bericht geplaatst op 6 mei 2022)

Van Heutszers uit BG1 of BG8 en/of deelgenomen aan deze gevechtsacties gezocht voor Vaandelopschrift ceremonie. 

 

Op zaterdag 25 juni is de veteranendag. Naast het Malieveld programma en defilé is er ook een officiële ceremonie voor het in ontvangst nemen van de Vaandelopschriften van de Koning. VVRVH is op zoek naar een aantal niet-actief dienende Van Heutsz veteranen uit BG1 of BG8 en/of deelgenomen aan deze gevechtsacties, èn die in het bezit zijn van het nieuwe veteranentenue en rode baret. VVRVH maakt hiervoor nu een shortlist voor het maken van keuzes.

 

Belangstelling voor deze bijzondere ceremonie en voldoe je aan de eisen? Geef je op via vvrvheutsz@gmail.com 

Meld je snel aan! Rode Baretten Reünie 11LMB 19 mei 2022

(Bericht geplaatst op 11 april 2022)

Rode Baret-drager opgelet:

 

Rode baretten die gediend hebben bij 11 Luchtmobiele Brigade en diegene die zich verbonden voelen met deze eenheid kunnen deelnemen aan de tweede brigade brede reünie van 11 Air Assault Brigade “7 December”. En wel  op 19 mei 2022 op de Oranje kazerne in Schaarsbergen.

Tevens wordt die dag de 30e jaardag van 11 LMB gevierd.                                                                                                               

Het programma van de Vereniging Vrienden van de Rode Baret:

 • 14.00: ontvangst op de Oranje kazerne 

 • 15.30: formele opening met een brigade appel

 • 15.40: aandacht voor de gevallenen

 • 15.45: aanvang reünie (op en rondom het Nico Geerts plein)

 • 17.00: maaltijd

 • 20.00: taptoe

 

Voor nadere details en inschrijving:  https://www.vriendenrodebaret.nl/aanmelden-reuenie-19-mei-2022

2021-11emblmvrbnieuw.png

Het Nederlands Veteraneninstituut waarschuwt oud-militairen om niet mee te gaan vechten in Oekraïne

(Bericht geplaatst op 26 maart 2022, bron AD.nl)

Het instituut merkt dat de oorlog de veteranen erg raakt en dat velen zich graag nuttig willen maken. Maar afreizen naar Oekraïne is een avontuur dat niet valt te overzien en waarmee Nederlandse veteranen zichzelf ernstig in de problemen kunnen brengen, zegt Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut.

 

Als er iets gebeurt in Oekraïne is er niets geregeld, aldus het instituut. Wie gewond raakt moet zichzelf redden, want niemand is verzekerd van hulp van het ministerie van Defensie. ,,En hoe wil je communiceren met Oekraïense soldaten als je de taal niet machtig bent? Ben je in staat om een Oekraïner van een Rus te onderscheiden?" Dat zijn vragen die Hoefsloot oproept. Hij adviseert veteranen die iets willen doen om zich te melden bij de Veteranen Ontmoetingscentra om humanitaire hulp aan te bieden.

 

Het instituut organiseert op 9 april in Doorn een bijeenkomst voor oud-militairen die behoefte hebben om te praten onder professionele begeleiding.

bron: ad.nl

 

lees meer hier: 

https://www.nlveteraneninstituut.nl/nieuws/oekraine/

10 april pasdag veteranentenue voor Regimenten en Korpsen CLAS t.b.v. ceremonie Vaandelopschriften

(Bericht geplaatst op 26 maart 2022)

Tijdens de ceremonie Vaandelopschriften CLAS op de nationale veteranendag op 25 juni is bepaald dat veteranen, niet in werkelijke dienst, gekleed worden in het Veteranentenue. 

Pasdag Veteranentenue

Er komen momenteel via verschillende wegen vragen binnen over hoe het Veteranentenue voor deze veteranen aan te vragen. Om onduidelijkheden te voorkomen heeft het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) in samenwerking met Rick Moorman (House of Men) een dag georganiseerd op zondag 10 april 2022.

Deze dag is speciaal voor het aanmeten van het Veteranentenue voor de veteranen die zullen deelnemen in deze ceremonie (en nog GEEN Veteranentenue in het bezit hebben).

Aanvragen

Ik wil u verzoeken dit bericht door te zetten naar uw POC die verantwoordelijk is binnen uw regiment of korps om deze veteranen te leveren.
Indien alle veteranen buiten dienst binnen uw gelederen al zijn voorzien van een Veteranentenue, stellen wij het op prijs als u ons dit wil laten weten, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Om te zorgen dat de veteranen het Veteranentenue op tijd in bezit hebben, is het noodzakelijk dat de veteraan VÓÓR half april door de Firma Moorman zijn opgemeten.

Hoe

Uw POC stuurt (onder vermelding van het betreffende Regiment of Korps) een overzicht van de veteranen buiten dienst in kwestie naar w.versteeg@nlveteraneninstituut.nl.

Om de aanvraag in te dienen zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

- Registratienummer

- voorletters, tussenvoegsel, achternaam;

- woonadres veteraan;

- telefoonnummer en e-mailadres veteraan;

Bevestiging en controle

Na opgave worden de gegevens van deze veteranen gevalideerd door het NLVi en zal er een tijdsblok worden afgesproken voor zondag 10 april 2022. De tijden zullen tussen 9.30 uur en 16.00 uur worden ingepland. De veteraan kan zich in het afgesproken tijdsblok melden bij de receptie van het

 

Nederlands Veteraneninstituut in Doorn.

Het adres:
Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn

 

De tijden worden gecommuniceerd met de contactpersoon van het Regiment of Korps die het aanspreekpunt blijft voor de veteraan van het betreffende regiment of korps.

Hoe declareren

De reguliere declaratieprocedure is van kracht:

- De veteraan betaalt het tenue zelf bij de firma op locatie (€395,-).
- De veteraan vult zelf het declaratieformulier van Defensie in (DFE 190 Declaratie voorgeschoten bedragen niet werknemer).
- De declaratie wordt samen met de factuur, of het bewijs van betaling (bv. bankafschrift) en een kopie van de bankpas gestuurd naar VeteranentenueCLAS@mindef.nl.

- De veteraan ontvangt aansluitend éénmalig €300,-.

LET OP: voor veteranen in werkelijke dienst geldt de vergoeding van €300,- niet. Vaandelopschriften per e-mail te richten aan w.versteeg@nlveteraneninstituut.nl.

 

Inschrijven detachement RvH NLVD 2022, voor 15 april!

(Bericht geplaatst op 20 februari 2022)

Detachement Veteranen Regiment Van Heutsz loopt mee met het defilé van de Veteranendag. U ook?

 

Op zaterdag 25 juni 2022 loopt de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRVH) met een

detachement Van Heutsz veteranen, actief- en niet actief dienend in het defilé. 

Geïnteresseerden die voldoen aan het veteranenprofiel en gediend hebben onder het vaandel van

Van Heutsz kunnen meelopen in het defilé. 

 

Om deel te willen nemen aan de NLVD 2022 en mee te willen lopen met het detachement van RvH

hebben wij de volgende gegevens nodig:

1) Naam:  

2) registratienummer:

3) uitzendverband:

4) mailadres:

5) telefoonnummer: 

6) maat poloshirt: 

Deze gegevens hebben wij nodig om zicht te hebben op het aantal inschrijvingen, u kunt ze mailen naar vvrvheutsz@gmail.com.

Naast deze mail moet u zich ook zelf registreren via “mijn VI” middels een module waarvan u hieronder een voorbeeld ziet: 

 

Ik ben lid van een vereniging                                                    Ja

Ik wil deelnemen aan de NLVD                                                 Met mijn bedrijfsdetachement

Vereniging of bedrijfsdetachement                                            Stichting Benteng Regiment van Heutsz (VVRVH)

Sub vereniging                                                                          Stichting Benteng Regiment van Heutsz

Ik kom                                                                                        Met partner/begeleider/alleen

Ik loop mee met het defilé                                                         Ja

Ik wil graag meerijden op een militair voertuig in het defilé       Nee (Alleen voor de veteraan)

Ik wil graag een rolstoelplaats                                                   Nee

Ik wil graag een tribuneplaats                                                   Ja/nee

Ik maak voor mijn vervoer gebruik van                                     Gratis treinkaart(en)

Maaltijdkaarten                                                                         Ja

Pas dan is uw registratie officieel. Doe dit zo snel mogelijk en het liefst voor 15 april.

 

Het tenue voor die dag is, spijkerbroek, van Heutsz poloshirt en de Rode baret

 

De inschrijving bestaat dus uit twee trajecten:

 1. Inschrijven door ons te mailen op vvrvheutsz@gmail.com met de volgende gegevens: naam, regnr, uitzendverband, bereikbaarheid (mail, tel) en de maat van het poloshirt opgeven (zoals hierboven aangegeven).

 2. Hierna moet u via “mijn VIeen account bij het NLVI aanmaken en daar de officiële inschrijving doen. 
  Op “mijn VI” komt u bij het hoofdstuk Evenementen waar u bij NLVD 2022 een inschrijfmodule tegenkomt (zie hierboven voor een voorbeeld). Pas als u deze heeft ingevuld staat u officieel geregistreerd en krijgt u ook een maaltijdkaart en (mits gevraagd) treinkaartjes.

KLIK HIER VOOR EEN INFOGRAPHIC OVER HOE AAN TE MELDEN

Logo polo vvrvh.JPG

logo polo

Dekolonisatieonderzoek: Eigen richting en het opgeheven vingertje!

(Bericht geplaatst op 19 februari 2022)

Militairen gingen in opdracht van de overheid naar Indië om een einde te maken aan het excessieve geweld van Indonesische “vrijheids”strijders tegen Nederlanders, Indonesiërs, Indische-Nederlanders, Europeanen, Molukkers en andere etnisch niet-Indonesische groeperingen, de Bersiap. In de daaropvolgende jaren hebben wij een dekolonisatie oorlog daar gevoerd.  De uitgezonden militairen hadden verregaande bevoegdheden om de vrede in voormalig Nederlands-Indië te herstellen, ook met harde hand. Als militair ben je bereid om hiervoor ook verantwoording af te leggen. Dat mag en moet de maatschappij ook vragen. Maar dan moet het onderzoek wel aan hoge maatstaven voldoen, het moet boven elke twijfel verheven zijn. 

Wij, de veteranenverenigingen van de landmacht, zijn van mening dat het dekolonisatieonderzoek (volledige naam  ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945 – 1950’, afgekort ODGIO), hier niet aan voldoet. Op grond van dit onderzoek, kunnen wij helaas geen verantwoording afleggen. Een volgens ons gemiste kans. Ook een gemiste kans om te leren van ons verleden en beter “bewapend” de toekomst tegemoet te kunnen treden. 

voor volledig artikel klik hier

Artikel voormalig regimentscommandant BGen b.d. Ruud Vermeulen: Dekolonisatieonderzoek 1945-1950

(Bericht geplaatst op 7 februari 2022)

Uit mijn tijd op de KMA (Koninklijke Militaire Academie) zijn twee lessen mij altijd bijgebleven. Ten eerste, een militair mag, maar moet ook in opdracht geweld gebruiken. De militair heeft hier als enige overheidsdienaar geen vrije keuze. Ten tweede, de toepassing van geweld moet vallen binnen de regels van de geldende wet of zoals wij dat tegenwoordig noemen, de ‘rules of engagement’. Elke militair, van soldaat tot generaal, heeft hier een eigen verantwoordelijkheid. Je wordt gevormd om deze verantwoording af te leggen. 

Militairen willen, maar moeten dus ook verantwoording afleggen voor het door hen toegepaste geweld. Wanneer je het recht en de plicht hebt om te kunnen beschikken over het leven van anderen, dan is dat ook niet meer dan terecht. 

Dat maakt wel dat het spiegelen van het optreden van de militair buitengewoon zorgvuldig moet gebeuren!

 

Op 17 februari 2022 worden de resultaten van het dekolonisatieonderzoek (officiële naam: Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 – 1950) gepresenteerd door een drietal onderzoeksinstituten, waaronder ons eigen Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), een onderdeel van Defensie. De verwachting is dat de onderzoeksinstituten zich beperken tot de beantwoording van de vraag of de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië al dan niet proportioneel geweld hebben gebruikt. Anders gezegd: was er sprake van structureel excessief geweld? 

Klik hier om het hele artikel te lezen

Commentaar van VVRVH op het bovenstaande artikel van BGen b.d. Ruud Vermeulen: Dekolonisatieonderzoek 1945-1950.

We plaatsen een artikel van onze voormalig Regimentscommandant BGen b.d. Ruud Vermeulen, waarin hij alvast vooruit kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek naar de periode 1945 – 1950 in voormalig Nederlands-Indië. In deze periode zette de Nederlandse regering ruim 200.000 militairen, onder wie 95.000 dienstplichtigen en 25.000 oorlogsvrijwilligers in om de orde te herstellen in dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat was nodig omdat er na de Japanse capitulatie en dus na de Japanse bezetting chaos en wanorde heerste. Deze begon augustus 1945 en kenmerkte zich door dodelijk geweld tegen Indische Nederlanders, Europeanen en andere niet-inlanders, zoals Chinezen, Molukkers en Indonesiërs die verdacht weren van collaboratie met het bestuur van Nederlands-Indië. In deze periode, ook wel Bersiap (sta paraat) genoemd, zijn vele duizenden (Indische) Nederlanders slachtoffer geworden van zeer gewelddadige Indonesische strijders, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Veel doden vielen ook onder niet-Europese groepen, zoals Chinezen, Molukkers en Japanners. Het racistisch geweld  leidde uiteindelijk tot repatriëring naar Nederland van (Indische) Nederlanders en Molukkers en een wereldwijde diaspora van Indisch Nederland.
klik hier om het hele commentaar te lezen

 

Piet van der Sar
Kolonel b.d. (voormalig Regimentscommandant)
Voorzitter VVRVH

Detachement Veteranen Regiment Van Heutsz loopt mee met het defilé van de Veteranendag. U ook?

(Bericht geplaatst op 7 februari 2022)

Op zaterdag 25 juni 2022 loopt de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRVH) met een detachement Van Heutsz veteranen, actief- en niet actief dienend. 

 

Geïnteresseerden die voldoen aan het veteranenprofiel en gediend hebben onder het vaandel van Van Heutsz kunnen meelopen in het defilé. Dan wel zelf vóór 15 maart aanmelden via het Veteranen Instituut http://veteranenloket.nl/ontmoeten/evenementen/ en extra een e-mail naar vvrvheutsz@gmail.com o.v.v. Aanmelding Det NLVD. Daarna volgt een uitleg van de inschrijfprocedure, kledingvoorschriften et cetera. Alle baretkleuren zijn in dit detachement van harte welkom.

Reactie NIM op aankomend Indië onderzoek 

(Bericht geplaatst op 9 januari 2022)

Stichting Nationaal Indië-monument 1945 – 1962 (NIM) reageert op de aankondiging door de Amsterdamse University Press (AUP) voor de officiële presentatie van het meerjarig Indië-onderzoek op 17 februari 2022 door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidesstudies (NIOD).

 

Het NIM is onaangenaam verrast over de wijze waarop de Amsterdam University Press e.e.a. presenteert. Niet alleen storen wij ons aan de suggestieve c.q. tendentieuze titels en de foto’s, ook schijnt het dat de focus van het onderzoek eenzijdig gericht is op excessief geweld, dat is gepleegd door Nederlandse militairen. Als dít representatief is voor de resultaten en conclusies van het onderzoek, dan baart dit ons grote zorgen omdat dit slechts één deelaspect uit het geheel weergeeft en dan ook nog wel in negatieve zin, waarbij hoofdzakelijk alleen maar het geweld van Nederlandse zijde wordt belicht.

 

Lees meer op https://www.nim-roermond.nl/reactie.html

Jaaroverzicht 2021 Regiment van Heutsz

(Bericht geplaatst op 28 december 2021)

Een eresaluut voor een veteraan: RIP

(Bericht geplaatst op 25 december 2021)

Militairen van het Regiment van Heutsz hebben met militaire eer de begrafenis verzorgd voor drager van het Bronzen Kruis Piet de Kock. De Kock heeft gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en heeft voor zijn moedige en beleidvolle optreden tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van maart 1942 tot ca. september 1944 een Bronzen Kruis uitgereikt gekregen.

Het Regiment Van Heutsz draagt de tradities van het KNIL voort. Het is een eer deze held van een waardig afscheid te voorzien. Piet de Kock is 103 jaar geworden

https://www.facebook.com/100006081339490/posts/3027850494094299/?d=n

269903699_280536157445496_5956911262900072161_n.jpg

Missie: 'Hulp voor Helden' 

(Bericht geplaatst op 25 december 2021)

Beste collega’s/vrienden,

 

Ik heb jullie steun nodig om onderstaande actie van radio 538 voor de missie

“Hulp voor Helden” te laten slagen.

 

Wat vraag ik aan jullie; deel deze app met zoveel mogelijk collega’s en vrienden

en doneer. Vraag een leuke plaat aan of kom met een spontane leuke actie.

 

Het zou toch geweldig zijn dat wij de organisatie wel in beweging krijgen voor

dit goede doel.

 

https://youtu.be/yttHxFjUFF0 

 

https://moovd.nl/missie-538-moovd-veteranen/

 

Adjudant Frank Waanders

Brigade zorg coordinatie 11 Luchtmobiele brigade

 

Dank namens al mijn collega’s 

Nec temere, nec timide

Jubileumboek '70 jaar Regiment Van Heutsz' 

(Bericht geplaatst op 25 december 2021)

Er is een bijzonder jubileumboek uit, en wel ‘70 jaar Regiment Van Heutsz’. Een must have. 

Dit boek over de rijke historie van Regiment Van Heutsz’ is onlangs gepresenteerd. Het is een boek waarin de KNIL periode en bijzondere regiment uitzendingen staan beschreven. Denk dan aan Indië, Korea, Bosnië, Afghanistan, Irak, Mali en Jordanië. Maar ook de smaakvolle verhalen van IBC’s ontbreken niet. 

Kijk op: https://www.we-publishing.nl/heutsz.html

heutsz.jpg

Belangrijk nieuws op website Veteranen Platform

(Bericht geplaatst op 25 december 2021)

Standpunt VP inzake het Meerjarig Indië Onderzoek

Onlangs verscheen in de media een brochure over de uitkomsten van het meerjarig Indië onderzoek. Hierin presenteren de onderzoekers de verschillende deelstudies en het overkoepelende samenvattende slotwerk, vooruitlopende op de officiële presentatie op 17 feb 2022. Voor uw informatie is de brochure bijgevoegd.

Deze publicatie is voor het bestuur van het Veteranen Platform aanleiding hierover een standpunt in te nemen.

—————–

“Als Veteranen Platform en daarmee een belangrijke vertegenwoordiger van Nederlandse Indië veteranen, zijn wij verrast door het persbericht van Amsterdam University Press, waarin de 12 publicaties worden aangeprezen van het Meerjarig Indië Onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden 17 feb 2022 officieel gepresenteerd, maar met het vrijgeven van de titels en korte inhoudsopgaven van de afzonderlijke delen nemen de onderzoekers een voorschot op deze resultaten. De voorpublicatie leidt tot verontwaardiging en vragen, niet alleen bij de Indië veteranen en hun nabestaanden.

Met name de suggestieve titel van het Slotwerk, dat fungeert als een samenvattend document van het gehele onderzoek, baart ons grote zorgen. Als deze titel (“Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949”) de lading moet dekken van de inhoud, vragen wij ons af of de onderzoekers zich hebben gehouden aan de opdracht van het kabinet, die o.a. stelt: ‘Een dergelijk onderzoek dient zich niet te beperken tot de geweldspleging door alle partijen ……., doch nadrukkelijk in te gaan op de brede context van de naoorlogse dekolonisatie (inclusief samenleving) en het politiek, bestuurlijk, justitieel en militair optreden in 1945–1949 in voormalig Nederlands-Indië /Indonesië, zowel vanuit Haags als vanuit lokaal perspectief’ (Kamerstuk 26049, nr. 82).

Het optreden van de krijgsmacht zou dus moeten worden beschouwd vanuit de toenmalig politieke en juridische context en tijdsgeest vanuit een multiperspectieve invalshoek. Naast het Nederlandse optreden zouden ook de rol en acties van de Indische autoriteiten, strijdgroepen en andere groeperingen fundamenteel moeten worden onderzocht en gewogen. Afgaande op de titels van zowel het Slotwerk als de deelstudies, heeft het er nu alle schijn van dat onze Nederlandse en KNIL veteranen worden geslachtofferd en als zondebok worden aangewezen voor het wederzijds gebruik van (incidenteel buitensporig) geweld. Dit beeld doet geen recht aan de 220.000 Nederlandse militairen die door onze regering zijn uitgezonden naar Nederlands Indië en waarvan het overgrote deel zich loyaal, integer en naar eer en geweten heeft ingezet, met oog voor de lokale bevolking. Het doet zeker geen recht aan de ca. 6.000 Nederlandse veteranen die daar hun leven lieten en hun nabestaanden.”

Overlijden collega AOO Alex Latuputty

(Bericht geplaatst op 30 Oktober 2021)

Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat op 27 oktober de Adjudant Alex Latuputty is overleden.

 

Alex was in meerdere functies en bij verschillende compagnieën werkzaam bij ons regiment, ook was hij lange tijd lid van onze vaandelwacht. Alex was geliefd bij velen. Hij stond altijd voor iedereen klaar met raad en daad of een luisterend oor. Alex wij gaan jouw altijd stralende persoonlijkheid enorm missen.

 

Wij wensen de Echtgenote van Alex, Maaike, de 2 zoons Alessio en Silvio en de rest van de familie, vrienden en naasten heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

"Selamat tinggal sobat"

Alex Latuputty.jpg

Tip van Veteraneninstituut: Veteranencafe's

(Bericht geplaatst op 27 september 2021)

Ben je op zoek naar een veteranencafé? Neem dan een kijkje op de Veteranenkaart: https://arcg.is/0efvnT.

Veteraan Pim maakte deze interactieve kaart om eenvoudig te kunnen zien of er een ontmoetingsplek bij jou in de buurt is. Hij hoopt dat veteranen zo nog makkelijker een veteranencafé kunnen vinden en contact kunnen maken met andere veteranen, als zij daar behoefte aan hebben.   Wil je een wijziging doorgeven of heb je een toevoeging voor de kaart?

Neem dan contact op met Pim via info@kazernekaart.nl.

WhatsApp Image 2021-09-15 at 21.36.47.jpeg

Juist nu zorg voor elkaar

(Bericht geplaatst op 15 augustus 2021)

Ook wij als veteranen-vereniging VVRVH volgen de toestand in Afghanistan op de voet. En we begrijpen direct dat dit bij jou en je familie veel vragen en emotie oproept. 

 

Juist nu zorgen Van Heutszers voor Van Heutszers. Want wij zijn allemaal betrokken bij veteranenzorg, gewoonweg omdat we dat samen maken. 

 

In het kort: zorg goed voor elkaar in deze periode. Bel je buddy op. Heb oog, oor en zorg voor elkaar. Juist nu. Want dát is kameraadschap wanneer het nodig is. 

 

Wil jij of je familie een gesprek met een hulpverlener of heb je nu verdere hulp nodig? Het veteranenloket is 24/7 bereikbaar. Als het moet, dan kan het! Gewoon doen. 

 

Wij wensen jou en je familie veel sterkte in deze impactvolle periode. 

 

Het bestuur van VVRVH

#BuddyCheck

image0_edited.jpg

Veteranenlezing 1 november

(Bericht geplaatst op 15 augustus 2021)

Jongere generaties gaan steeds vaker op zoek naar de geschiedenis van hun (groot)ouders. Wat hebben zij meegemaakt en wat vormde hen? 'Mijn opa, mijn vrijheid. De oorlog door generaties' is het thema van de veteranenlezing 2021. 

 

De veteranenlezing vindt plaats op maandagmiddag 1 november 2021, in Postillion Hotel Bunnik. Heb je interesse om bij de lezing aanwezig te zijn? Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op http://ow.ly/j9jh50FFo3T

WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.50.38.jpeg

Nationale Indië herdenking in beperkte kring

(Bericht geplaatst op 11 augustus 2021. bron: voorburgsdagblad.nl)

De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 vindt wegens de coronamaatregelen opnieuw in beperkte kring plaats. Bij het Indisch Monument in Den Haag is plaats voor maximaal duizend genodigden, onder wie minister-president Mark Rutte, staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) en de ambassadeur van Indonesië. Zij leggen kransen.

Voor volledig mediabericht klik hier

 

#indie #herdenking #herdenking15augustus1945

22 juli Commando-overdracht van het 12e Infanteriebataljon AASLT en het Regiment Van Heutsz

(Bericht geplaatst op 23 juli 2021)

Op 22 juli 2021 heeft er  prachtige en waardige ceremonie commando-overdracht van het 12e Infanteriebataljon AASLT en het Regiment Van Heutsz plaatsgevonden. Een plechtigheid met alle aangetreden troepen, generaals, militaire attachés van Korea en Republiek Indonesia en aanwezige civiele en militaire gasten. Deze commando-overdracht blijft een bijzondere ceremonie waarin alle tradities verbonden aan de vlaggenwacht Korea, het KNIL en de Vaandelwacht Regiment Van Heutsz tot uiting komen. Dit alles op een bijzondere pleisterplaats van het Regiment Van Heutsz: KTOMM Bronbeek. 

Dank oud regimentscommandant Lkol Guy Dolmans voor de afgelopen jaren en goede zorgen voor de (actieve) veteranen en gefeliciteerd Lkol Tabe de Boer: banjak sukses, selamat redjuki dan poekoel teroes! We zetten onze zorg voor de veteranen voort! 

 

Het bestuur VVRVH

WhatsApp Image 2021-07-23 at 13.17.20.jpeg

Verhalen van de zomerbijlage van het Veteranenblad Checkpoint te beluisteren!

(Bericht geplaatst op 23 juli 2021)

Voor het eerst zijn de verhalen van de zomerbijlage van het Veteranenblad Checkpoint te beluisteren. De verhalen zijn ingesproken door Pascal Bobbe, Sanneke Brouwers, Shanna Baauw en Edwin de Wolf en te luisteren én te lezen op https://www.nlveteraneninstituut.nl/zomerbijlage/ 

 

Met grote dank aan de zeventien veteranen die hun herinneringen hebben gedeeld: Jan van Asch, Dennis Bakker, Reinder Bieleman, George Bosma, Ton Broers, André Buimer, Arie van den Dool, Ton van Druten, Bob van Maanen, Herman Pierre Repping, Jo Roos, Peter Rufi, Gerwin van Triest, Jaap Tuinder, John Wülf, Ted Zantvoort, Jan Willem Zweers.

 

MPG.today 

Nederlands Veteraneninstituut 

#Checkpoint #Veteranen #Waardering #Erkenning #Defensie #Militairen #Uitzending #Missie #Verhalendelen

Will de Wolf ‘Lid van Verdienste in Goud‘

(Bericht geplaatst op 6 juli 2021)

10 jaar lang zette Will de Wolf zich voor de veteranen van ons Regiment in als voorzitter van de Veteranenvereniging Regiment Van Heutsz. Verdiend ‘Lid van Verdienste in Goud‘ van ons Regiment. Will oprecht bedankt voor je inzet.

 

#12RvH #12infanteriebataljonaaslt #vanheutsz #luchtmobielebrigade #airassault #11amb #defensie #landmacht #army #nlmilitary #tactical #redberet #dutchairmobilebrigade #DSK #DivisionSchnelleKräfte #Bundeswehr #SOFsupport

WhatsApp Image 2021-07-06 at 19.43.38 (1).jpeg

Nationale TAPTOE voor veteranen

(Bericht geplaatst op 15 juni 2021)

Veteranen opgelet: Nationale Taptoe voor veteranen op 23 en 24 augustus in Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

 

https://nationaletaptoe.nl/informatie-voor-veteranen/

#veteranen #vvrvh #heutsz

Vrij om te gaan- Walk 4 Veterans

(Bericht geplaatst op 15 juni 2021)

Steun jij de veteranen van Nederland ? Doe dan actief mee aan walk 4 veteranes. Van 26 juni, Veteranendag, tot en met 11 september kun je weer wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren, skippyballen, zwemmen of wat dan ook meer! Bedenk een uitdaging, schrijf je in voor de Walk4Veterans en laat je sponsoren. De opbrengst komt ten goede aan diverse projecten voor veteranen. Info zie onderstaande link.

Alvast dank voor uw deelname.

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.walk4veterans.nl/

OPROEP voor een Andere Tijden aflevering

(Bericht geplaatst op 26 mei 2021)

#Oproep! Voor een nieuwe Andere Tijden zoeken wij mannen die tussen 1950 en 1996 hun militaire dienstplicht hebben vervuld. 

 

Was het de leukste tijd van je leven en droom je nog altijd legergroen of was het echt alleen maar ellende en verloren tijd? Stuur ons je mooiste, gekste, ergste, verdrietigste, naarste of meest bijzondere dienstervaring. Maak met je telefoon een filmpje (liggend formaat) van max. 3 minuten. Graag met je naam, je lichting, legeronderdeel en kazerne. Wie weet gebruiken we je filmpje in onze documentaire. Een filmpje van je PSU, gasmasker, oefengranaat, baret is ook welkom. Net als bijzondere foto’s. 

 

Stuur je filmpje, foto’s of vragen naar: 06-25511719.

Mailen mag ook naar: anderetijden@ntr.nl

We hopen van jullie te horen!

Andere Tijden.jpeg

𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗜𝗘𝗪𝗘𝗘𝗞

(Bericht geplaatst op 25 mei 2021)

Afgelopen week is binnen de gestelde maatregelen op een gepaste manier invulling gegeven aan de traditieweek. De Korea herdenking, de KNIL herdenking en verspreid over deze week herdenkingen van onze jong gevallenen. Ook is er dit jaar ook weer plaats geweest voor een schietwedstrijden en een sportwedstrijd.

 

#regimentvanheutsz #luchtmobielebrigade #12infanteriebataljonaaslt #airassault #landmacht #traditie #defensie #korea #knil

Een veilig nest; Het Valkennest van defensie

(Bericht geplaatst op 23 mei 2021)

Vanaf januari 2020 werkt de 11e Luchtmobiele Brigade, gelegerd in Schaarsbergen en Assen, aan de realisatie van het eerste ‘Valkennest’; een eigentijds platform voor unieke personeelszorg.

 

Het Valkennest biedt op de eerste plaats een veilig ‘thuis’. Een plek waar men kan praten met mensen die echt weten wat men heeft meegemaakt. Een plek waar men met allerlei zorg gerelateerde vragen terecht kan. Waar (oud)collega’s je de weg wijzen in het uitgebreide aanbod van professionele hulp. Die samen op zoek gaan naar net die éne hulpverlener die past bij je behoefte. Die kunnen adviseren bij het indienen van een aanvraag, helpen bij het schrijven van een brief of gewoonweg meegaan naar het eerste gesprek.

 

Kijk voor meer info en eerste resultaten op onderstaande plekken;

https://www.hulpvoorhelden.nl/valkennest

https://www.facebook.com/Valkennest11LMB/

WhatsApp Image 2021-05-21 at 21.01.10.jp

Film ‘De Oost’: Vereniging Veteranenplatform neemt standpunt in

(Bericht geplaatst op 9 mei 2021)

Vanwege de recente berichtgevingen rond de film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in. Klik hier om meer over het standpunt te lezen.

Dramaserie 'Thuisfront'

(Bericht geplaatst op 6 mei 2021)

Vanaf zondag 9 mei zendt BNN/VARA om 20.20 uur de dramaserie ‘Thuisfront’ uit (4 afleveringen van elk 50 min). In deze serie wordt een fictief bataljon militairen (acteurs) gevolgd na hun terugkeer van een missie in Afghanistan/ Uruzgan. ‘Ze worden nog altijd achtervolgd door een voorval tijdens hun missie. De oorlog woedt voort in hun hoofd en aan het thuisfront moeten ze vechten voor erkenning’. Alle veteranen in deze serie zijn getekend door de missie, maar allemaal reageren ze op hun eigen manier (bijvoorbeeld een fysiek gewonde militair en militairen met geestelijke klachten, waaronder PTSS). Ook voelen de veteranen in deze serie zich niet gewaardeerd en voelen zij zich niet erkend (geen gevechtsinsigne na een heftig voorval en ze mogen niet meelopen met defilé op Veteranendag).

De serie speelt zich af ongeveer 4 jaar na dato, waarin door middel van flashbacks en herbelevingen wordt teruggeblikt op het incident.

 

Een aantal collega’s van Defensie en het Nederlands Veteraneninstituut heeft afgelopen maandag de kans gehad de serie te bekijken en te beoordelen.

Het blijkt dat in deze fictieve serie een beeld geschetst waar wij ons niet in zijn geheel in herkennen. De aangeboden hulp vanuit DCo aan de producent heeft niet geleid tot een genuanceerder beeld in de serie. Overigens is het altijd goed dat er gesproken wordt over het belangrijke en gevaarlijke werk van militairen en de erkenning voor hun werk, van collega’s, politiek en de (Nederlandse) bevolking. Dit geldt ook voor (psychosociale) problematiek bij militairen. Aandacht hiervoor is goed. 

Het is nu aan ons het beeld recht te zetten dat elke uitgezonden militairen kampt met problemen.

 

Hoe dat beeld ‘dat elke uitgezonden militairen kampt met problemen’ recht te zetten, kunt u hier verder lezen (klik hier).

Indische archieven besproken: webinar collecties Nederlands-Indië

(Bericht geplaatst op 17 april 2021)

Het Nationaal Archief organiseert op vrijdagmiddag 30 april een webinar over persoons- en genealogisch onderzoek naar burgers en militairen in Nederlands-Indië tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.

 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/agenda/webinar-collecties-nederlands-indie-20210430

Enquête samenwerking VVRVH en stichting Pelita

(Bericht geplaatst op 15 april 2021)

Regiment van Heutsz wil de historische verantwoordelijkheid rondom KNIL blijven vervullen. Mede daardoor is VVRVH bezig met de vraag: “hoe kunnen wij in de toekomst KNIL-herdenkingen en -reünies blijven organiseren?”

 

VVRVH onderzoekt momenteel een mogelijk samenwerkingsverband met de Stichting Pelita. Het doel is een jaarlijkse KNIL-herdenking met -reünie te borgen. Om rekening te houden met wensen, houdt VVRVH momenteel een enquête onder de familie van de bij VVRVH bekende KNIL-veteranen.

 

VVRVH en Stichting Pelita proberen gezamenlijk een vorm te vinden waarin de kinderen en kleinkinderen van KNIL-militairen betrokken blijven bij het militair-historische component en een verdieping vanuit Stichting Pelita om de Indische geschiedenis vanuit een KNIL-perspectief te blijven vertellen.

Ereteken Orde en Vrede voor Jos Wessels

(Bericht geplaatst op 4 april 2021, bron: lokaleomroepzeewolde & Zeewolde actueel)

Afgelopen week mocht commandant KTOMM, op uitnodiging van de burgemeester van Zeewolde, samen met de IGK aanwezig zijn bij de viering van de 100ste verjaardag van mhr. Jos Wessels. Deze KNIL-veteraan en overlevende van zowel de hellships als de Birma-Siam dodenspoorlijn kreeg door de IGK, vele jaren na dato, het Ereteken voor Orde en Vrede opgespeld. Namens het Regiment Van Heutsz, dat de tradities van het KNIL bewaakt en voortzet, heeft hij de veteranenspeld van het Regiment ontvangen. Een bijzondere verjaardag voor een bijzondere veteraan.

De in zijn rolstoel gezeten 100-jarige was zichtbaar verguld met de onderscheiding, al werd hem deze dan pas ruim 70 jaar na dato uitgereikt. Uit handen van de Commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek Kolonel Regiment Van Heutsz G.J. (Karel) van Dreumel kreeg Wessels hierna de veteranenspeld met het speciale KNIL-embleem overhandigd. Tevens kreeg hij een VIP-uitnodiging voor de jaarlijkse KNIL-herdenking op 19 mei a.s. Van Sprang kwam hierna nog even terug om hem ook nog iets lekkers mee te geven, een in zijn onderkomen Zwaluwenberg (bij Hilversum) gebakken appeltaart'.

link:  https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/nieuws-uit-zeewolde/ereteken-orde-en-vrede-voor-jos-wessels

https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/algemeen/232103/100-jarige-jos-wessels-krijgt-ereteken-van-orde-en-vrede-?fbclid=IwAR3WPry2qyVbYiOINF2512_feYIhGprZfhjdVZhQqMjPZb22GvpFY83LnTU

images-2.jpeg

Australisch monument voor alle gevallenen in Tarin Kowt- Afghanistan

(Bericht geplaatst op 28 maart 2021)

In Brisbane Australië bestaat er een monument voor alle gevallen militairen van alle nationaliteiten die in Tarin Kowt Afghanistan hebben gediend, inclusief onze Nederlandse helden.

"It is a bronze replica of the wall at Tarin Kowt in Afghanistan that contained the names of 114 coalition soldiers killed in Uruzgan Province including 40 Australians killed in action."

Website: https://monumentaustralia.org.au/themes/conflict/afghanistan/display/102975-tarin-kowt-memorial

Unknown-2.jpg

Graven KNIL-militairen krijgen beschermde status

(Bericht geplaatst op 28 maart 2021, bron: De Gelderlander)

De gemeente Tiel heeft als eerste gemeente in Nederland besloten de graven van overleden Molukse KNIL-militairen een aparte, beschermde status te geven.

 

Dat maakte de burgemeester van de Betuwse gemeente bekend tijdens de herdenking van het feit dat de eerste Molukkers zeventig jaar geleden, op 21 maart 1951, in Nederland arriveerden. 

 

Als gevolg van dit besluit hoeft de familie van een overleden Molukse KNIL-militair of diens vrouw geen grafrechten te betalen. Ook worden de graven niet geruimd, behalve wanneer de familie dat wil.

 

De gemeente zorgt samen met de Molukse gemeenschap in Tiel voor het onderhoud van de graven. Volgens Vic Mailoa, één van de initiatiefnemers, gaat het om 65 graven van militairen en hun partners. 

Voor volledige en originele mediabericht klik hier (De Gelderlander)

Anonieme zelftest voor veteranen van het veteranenloket

(Bericht geplaatst op 28 maart 2021)

Heb je het gevoel dat je na je uitzending niet meer de oude bent? Maar weet je niet zo goed wat je met dit gevoel moet? Bij het Veteranenloket vind je een anonieme online zelftest. Daarmee bekijk je welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Op grond van jouw antwoorden krijg je persoonlijk advies. Als je wilt, kun je met iemand van het veteranenloket in contact komen. Ook wijst de zelftest je op meer informatie en mogelijkheden om ervaringen met anderen te delen. 

Je kunt de zelftest ook invullen voor iemand in jouw omgeving die iets ingrijpends is overkomen en misschien klachten heeft. 

Ga naar de zelftest.veteranenloket.nl

Nieuwe voorzitter Veteranen Platform

(Bericht geplaatst op 28 maart 2021)

Lgen bd Hans van Griensven nieuwe voorzitter Veteranen Platform.

Tijdens de online Algemene vergadering (AV) van het Veteranen Platform is Lgen bd Hans van Griensven unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van het Bestuur VP. Tijdens de volgende AV op 4 juni 2021 zal hij de functie overnemen van de huidige voorzitter, Bgen bd Hein Scheffer, die in juni zijn tweede termijn als voorzitter van het bestuur VP heeft vervuld.

Unknown.jpg

70 jaar geleden kwamen de eerste Molukse KNIL-militairen naar Nederland

(Bericht geplaatst op 21 maart 2021, bron: nu.nl)

Het is zondag precies zeventig jaar geleden dat de eerste Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland werden gehaald. Hun verblijf zou tijdelijk zijn omdat hun een eigen staat werd beloofd, maar daar kwam niks van terecht.

Voor volledige en originele mediabericht klik hier (nu.nl)

Veteranen Platform distantieert zich van acties door (vermeende) veteranen bij demonstratie

(Bericht geplaatst op 21 maart 2021)

VP distantieert zich van acties door (vermeende) veteranen

Blijkbaar is er vanuit een niet openbare facebookpagina (genaamd: ‘In het gelid voor de vrijheid’) opgeroepen om bij een demonstratie als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan. Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.

https://veteranenplatform.nl/

Nieuwe sectie Veteranenzaken & Postactieven Koninklijke Landmacht

(Bericht geplaatst op 11 maart 2021)

Sinds november 2020 levert de nieuwe sectie Veteranenzaken & Postactieven Koninklijke Landmacht een bijdrage aan de erkenning en waardering voor veteranen en postactieven. De sectie is het centrale aanspreekpunt op het gebied van beleid voor veteranen en postactieven. Ze werken samen met de regimenten, korpsen, eenheden van het CLAS, externe partijen en het Nederlands Veteraneninstituut. “Onze focus ligt op de actief dienende veteraan” vertelt Luitenant-kolonel René Bartsch, hoofd van de sectie.

Om erachter te komen hoe veteranen erkenning en waardering willen krijgen, onderzoekt de sectie eerst wat de actief dienende veteraan verstaat onder veteraan zijn. Bartsch: “Zij voelen zichzelf vaak nog geen veteraan. Dat is heel erg herkenbaar, ik heb mijzelf ook nooit veteraan gevoeld. Maar een actief dienende veteraan is een veteraan die trots op zichzelf mag zijn. Dat geldt ook voor veteranen die lang geleden op uitzending zijn geweest.” Wanneer de coronasituatie het weer toelaat, is de sectie van plan om een workshop met actief dienende veteranen te organiseren op het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). Doel van deze workshop is onder andere vast te stellen hoe de actief dienende veteraan kijkt naar erkenning en waardering.

 

Stafniveau

De nieuwe sectie opereert dus op Staf CLAS-niveau en probeert daar zaken in beleid en organisatie voor elkaar te krijgen voor de gehele groep veteranen en postactieven. Voor individuele hulpvragen kan de doelgroep nog steeds aankloppen bij het Veteraneninstituut (de postactieve veteraan) of de organieke hulplijnen binnen Defensie (de actieve veteraan).

 

Zie facebook: Veteranenzaken en Postactieven CLAS. Heeft u vragen of ideeën? U kunt de sectie bereiken viasie.Veteranenenpostactieven@mindef.nl

Hoe kan ik oude dienstmakkers of dienstmaten terugvinden?

(Bericht geplaatst op 11 maart 2021)

U kunt op verschillende manieren uw oude dienstmakkers of dienstmaten terugvinden. Zo kunt u contact opnemen met een postactievenvereniging of veteranenvereniging. Het Veteraneninstituut kan ook helpen om uw dienstmakkers of dienstmaten te vinden.

 

CONTACT OPNEMEN MET VERENIGINGEN

 

Verschillende organisaties en verenigingen zetten zich in voor veteranen en postactieven.

 

VETERANENORGANISATIES

 

U kunt veteranenorganisaties vragen of zij u kunnen helpen uw oude dienstmakkers te vinden. Een overzicht van veteranenorganisaties en verenigingen vindt u op de website van Defensie.

 

POSTACTIEVENVERENIGINGEN

 

Bij Defensie zijn er ook postactievenverenigingen. Zij kunnen u ook helpen om uw oude dienstmaten te vinden.

 

• Koninklijke Marine

Bureau Veteranen & Ondersteuning Operationele Personeelszorg

Telefoon: (0223) 65 44 15 of 65 48 40

E-mail: cluster.vlb@mindef.nl

 

• Koninklijke Landmacht

Bureau P&O aangelegenheden

E-mail: postactieven.clas@mindef.nl

 

• Koninklijke Luchtmacht

Staf CLSK/Kabinet/Veteranen en Postactieven

Telefoon: (076) 544 71 34 

E-mail: Kabinet.CLSK@mindef.nl

 

• Koninklijke Marechaussee

Bureau reserve personeel/veteranen

Telefoon: (0577) 45 59 23

 

Een overzicht van contactgegevens van postactievenverenigingen vindt u op de website van Defensie. Ook van andere defensieonderdelen dan de 4 krijgsmachtdelen.

 

OPROEP PLAATSEN IN DEFENSIEBLADEN

 

1 keer per maand verschijnen de personeelsbladen van de krijgsmachtdelen. Wilt u een oproep of advertentie plaatsen om uw oude dienstmaten te vinden? Dan kunt u contact opnemen met de redactie van het betreffende magazine.

 

• Alle Hens

allehens@mindef.nl

 

• Landmacht

redactielandmacht@mindef.nl

 

• De Vliegende Hollander

vliegendehollander@mindef.nl

 

• KmarMagazine

kmar.magazine@mindef.nl

 

Een overzicht van alle defensiemagazines vindt u in de kiosk van Defensie. Ook van andere defensieonderdelen dan de 4 krijgsmachtdelen.

 

ADVERTENTIE PLAATSEN IN MAANDBLAD CHECKPOINT

 

Checkpoint is een tijdschrift voor en over veteranen. Als u op zoek bent naar oude dienstmaten, kunt u een advertentie in het tijdschrift plaatsen. Neemt u hiervoor contact op met de redactie van Checkpoint.

 

Telefoon: (024) 360 09 74

E-mail: checkpoint@veteranen.nu

Vrijwilligers gezocht voor verschillende werkgroepen!

(Bericht geplaatst op 7 maart 2021)

Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op 26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is een lang gekoesterde wens van veteranen in vervulling gegaan. Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te kunnen bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij één van de volgende vier werkgroepen:

 

·       Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats 

·       Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht 

·       Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen 

·       Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie 

 

Heeft u belangstelling voor één van de werkgroepen en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.  Zij waren er voor ons, laten wij er nu voor hen zijn. Meld u zich aan?

WhatsApp Image 2021-03-06 at 09.41.53.jp

Virtuele Inzegening Monument Nagasaki op 4 mei 2021

(Bericht geplaatst op 7 maart 2021)

De Stichting monument Nagasaki bezig met het realiseren van een monument

voor de slachtoffers van krijgsgevangenenkamp Fukuoka14b te Nagasaki Japan. 

Zie website http://Fukuoka14b.org

De Stichting heeft, in samenspraak met en op advies van de Nederlandse

Ambassade in Tokyo, besloten om de officiële ceremoniële onthulling van

het monument, welke gepland staat op 4 mei 2021, wederom te verplaatsen naar

een nog nader te bepalen datum. Dit in verband met de huidige en de te

verwachten ontwikkelingen rondom COVID-19.

Het goede nieuws is, is dat het monument, zoals gepland, er op 4 mei a.s. zal

staan, locatie in het park nabij het Atoombommuseum en het epicentrum, waar

op 9 augustus 1945 in Nagasaki de Atoombom is gevallen.

Traditiegetrouw wordt elk monument in Japan ‘ingezegend’, dat zal dus zijn

op 4 mei 2021.

Het bestuur van de Stichting heeft, in samenspraak met het Japanse comité en het Kizuna comité in Nederland, besloten om deze inzegening virtueel bij te wonen, middels een livestream verbinding met Japan. Alle slachtoffers, nabestaanden en belanghebbenden zijn hiervan middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht, zodat ook zij hiervan getuige kunnen zijn. Zodra wij weten via welke mediakanaal dit uitgezonden zal worden, zullen wij u hiervan uiteraard ook op de hoogte brengen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u van deze virtuele inzegening, aandacht aan zou willen besteden in uw media kanaal.

Is er belangstelling/interesse is om live aanwezig te zijn bij deze virtuele inzegening, laat het ons dan even weten?

We zijn nog in overleg om een passende locatie (omgeving Arnhem) te vinden voor de virtuele inzegening. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende corona maatregelen van het RIVM.

Ook voor meer informatie, en/of nadere toelichting, neem gerust contact op met onderstaande bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Monument Nagasaki

Rob Schouten,    Voorzitter                                  M 06 50265006    E rolida@telfort.nl

Ruud van Kraaij, Penningmeester en secretaris  M 06 513 44 685  E ruudvankraaij@outlook.com

monument-fukoka-14.jpg

Interviews Korea-veteranen te beluisteren 

(Bericht geplaatst op 17 februari 2021)

Eind 2020 werkten twee Nederlandse Korea-veteranen mee aan een interview over hun belevenissen tijdens de Korea-Oorlog.

Deze interviews werden afgenomen door Bart van Genugten, woonachtig in Zuid-Korea en getrouwd met een Zuid-Koreaanse echtgenote.

Het zijn leuke, mooie en soms ontroerende verhalen van Kees Kortlever en Dick Hermans over hun ervaringen tijdens deze oorlog.

Overigens... staan er ook twee verhalen bij van Korea-veteranen Sjef Liebregts en Hans Horstman.

Voor de interviews klik hier: https://vox-voks.nl/interviews-met-veteranen.html

Hoengseong Herdenking

(Bericht geplaatst op 14 februari 2021)

Ieder jaar, op 12 februari, werd in de kazerne van de Commando's in Roosendaal herdacht dat op 12 februari 1951 in Zuid-Korea in de plaats Hoengseong bij de aanval van Chinezen en Noord-Koreanen op de stellingen van de militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties, 17 Nederlandse militairen en vijf KATUSA's (Zuid-Koreaanse militairen, toegevoegd aan het NDVN) sneuvelden.

 

Onder de omgekomen militairen bevonden zich de commandant van het NDVN, de luitenant-kolonel Den Ouden en dominee Herbert Timens.

Dit jaar heeft deze herdenking in Roosendaal niet kunnen plaatsvinden. Enerzijds door de beperkingen door het coronavirus, anderzijds door de slechte weersomstandigheden.

Als alternatief heeft er een herdenking plaatsgevonden in het Nationaal Militair Museum te Soest, door het plaatsen van een bijzondere schaal die refereert aan luitenant-kolonel Den Ouden.

Voor meer informatie klik hier: https://vox-voks.nl/de-nacht-van-hoengseong,-12-februari-1951.html

Veteranenspeld

(Bericht geplaatst op 14 januari 2021)

We hebben er een tijd op moeten wachten, maar vanaf nu is het mogelijk om onze eigen Regiment van Heutsz veteranenspeld te bestellen!

 

Ons bataljon heeft een eigen vereniging die zich inzet voor alle veteranen die uitgezonden zijn geweest onder de banier van het Regiment Van Heutsz. De Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRVH). De VVRVH en het Regiment willen met het uitreiken van deze speld onze veteranen erkennen die waar dan ook ter wereld zijn uitgezonden. Met deze speld geven wij de veteranen de mogelijkheid om de onderlinge band met het regiment uit te dragen en te versterken. Hopelijk zien wij onze veteranen op de veteranendag met geplaatste RVH V-speld!

 

Schrijf je in op deze website en vraag de speld aan in de shop. Na een controle van de gegevens zullen wij je de speld gratis opsturen.

 

Als je dit bericht leest, laat dan ook gelijk een donatie achter voor onze actie voor Hulphond. Daar helpen wij veteranen die het extra hard nodig hebben.

#veteranen #12infanteriebataljonaaslt #veteran #landmacht #defensie #luchtmobielebrigade #vanheutsz #airassault

.

Geld doneren voor Hulphond kan via onderstaande link:

https://helphulphond.nl/Campaign/Details/cc446ead-ed9a-4a16-8a92-6cba14265d85 

WhatsApp Image 2021-01-14 at 14.13.06.jp

Stichting hulphond🐕

(Bericht geplaatst op 9 januari 202)

Vanuit ons regiment starten wij een online actie waarmee we geld inzamelen voor stichting hulphond. Op deze manier vragen we de aandacht voor PTSS hulphonden. Deze hulphonden helpen veteranen en andere geüniformeerde beroepskrachten, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden.

Geld doneren kan via onderstaande link:

https://helphulphond.nl/Campaign/Details/cc446ead-ed9a-4a16-8a92-6cba14265d85 

WhatsApp Image 2021-01-09 at 17.48.13.jp

Veteranenorganisaties bundelen krachten

(Bericht geplaatst op 9 januari 202)

De 6 grootste veteranenorganisaties van het land gaan vanaf vandaag samen verder onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. De instellingen zetten zich al jaren in voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Door de samenvoeging wil het instituut nog beter inspelen op hun behoefte aan erkenning, waardering en zorg.

 

Vandaag is de officiële kick-off van het Nederlands Veteraneninstituut. In het programma wordt teruggekeken op de afgelopen periode, stelt brigadegeneraal Paul Hoefsloot zich voor en wordt de nieuwe organisatie symbolisch aan hem overgedragen. 

 

Minister van Defensie Ank Bijleveld: “Met de samenvoeging voorkomen we overlap en ontstaat meer ruimte voor innovatie. En met 1 toegangspoort voor vragen en dienstverlening (het Veteranenloket) op veteranengebied, is het Nederlands Veteraneninstituut sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen te reageren. Zo kunnen we in Nederland nog beter voor onze veteranen zorgen.”

Betere informatie-uitwisseling in zoektocht vermiste Koreagangers

(Bericht geplaatst op 12 december 2020)

Nederland en Zuid-Korea kunnen sneller informatie uitwisselen in de continue zoektocht naar de laatste 5 Nederlandse vermiste militairen uit de Korea-oorlog. Beide landen ondertekenden daarover vorige week in Seoul een akkoord. 

 

De overeenkomst formaliseert de gegevensuitwisseling tussen de Bergings- en Identificatie Dienst Koninklijke Landmacht en haar Zuid-Koreaanse tegenhanger. Voor het onderzoek naar de vermiste Koreagangers kunnen ze nu direct beschikken over elkaars database. Eerder gebeurde dat door tussenkomst van de Amerikaanse zusterorganisatie.

Korea-oorlog

Communistisch Noord-Korea viel op 25 juni 1950 Zuid-Korea binnen. De Verenigde Staten namen het initiatief om de aanval af te slaan. Dat gebeurde onder de vlag van de VN. Ook vroegen zij de leden van de VN om troepen. Nederland stuurde torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen naar Korea. Later volgden ook grondtroepen. Dit zogenoemde Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) bestond uit vrijwilligers en telde veel Indië-veteranen. Het detachement was ingedeeld bij de Amerikaanse 2nd Division. Dat nam intensief deel aan de soms zeer zware strijd. 

 

In oktober 1954 keerde het NDVN terug naar Nederland. Hr.Ms. Van Zijll volgde kort daarna. Dit was het laatste Nederlandse fregat. In totaal dienden bijna 5.000 Nederlandse militairen in Korea. 125 van hen kwamen om.

WhatsApp Image 2020-12-11 at 09.22.35.jp

Nederlandse oorlogsgraven op het ereveld Tanggok bij Pusan.

Presentje veteranen van overgebleven geld Veteranendag

(Bericht geplaatst op 27 november 2020, bron:www.defensie.nl)

Door de coronacrisis vond dit jaar slechts een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan gepland. Besloten is de overgebleven € 680.000 uit te geven aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor deze groep . Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een presentje om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

 

Voor hele persbericht op defensie.nl klik hier. 

1200px-Logo_ministerie_van_defensie.svg.

Petitie onderzoek dekolonisatie

(Bericht geplaatst op 18 november 2020)

Sinds enkele jaren loopt een onderzoek naar de dekolonisatieperiode 1945-1950 in Nederlands-Indië. Media uitingen (film De Oost) en tussentijdse publicaties van betrokken onderzoekers zorgen bij veel Indië- veteranen voor een groeiende bezorgdheid inzake de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek. 

De stellers van bijgaande petitie vragen om een onafhankelijke (wetenschappelijke) commissie samen te stellen voor een inhoudelijke tussenevaluatie, teneinde het onderzoek te kunnen beoordelen. 

Doel: een evenwichtige geschiedschrijving en wetenschappelijke betrouwbaarheid van het onderzoek ter voorkoming dat

Indië-veteranen onrecht wordt aangedaan.

 

Meer informatie over de petitie kliek hier. 

53356783_1799563016816858_62432345768067

Geschiedenis, Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN)

(Bericht geplaatst op 17 oktober 2020)

Op 15 oktober 1950 wordt het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) officieel opgericht. De Korea-oorlog is de aanleiding voor de vorming van deze eenheid, die wordt ingedeeld bij de Amerikaanse ‘2nd Division’. Het detachement telt vooral vrijwilligers: veelal Indië-veteranen die na terugkomst in Nederland niet goed meer konden aarden.

Op 26 oktober vertrekt de eerste lichting van de NDVN uit Nederland, bestaande uit 634 man en 2 verpleegsters van het Vrouwen Hulp Korps. Zij arriveren op 23 november 1950 in Zuid-Korea om het te gaan opnemen tegen het communistische Noord-Korea. De omvang van het NDVN is te klein voor een regulier infanteriebataljon. Daarom wordt het na aankomst in Korea aangevuld met ‘ROK’s’, militairen van de Republic of Korea, de officiële naam van Zuid-Korea. Het neemt intensief deel aan de soms zeer zware strijd. In totaal dienen bijna 5000 Nederlandse militairen in Korea. 125 van hen komen nooit meer thuis.
Bron en foto: NIMH

Korea.jpg

Geschiedenis, vrouwen in de frontlinie

(Bericht geplaatst op 09 september 2020)

In 1944 ook bij het KNIL en in 1952 bij Korea-toer vrouwen in militaire dienst. 

‘Vrouwen in de frontlinie’ vertelt hierover. Het boek is het unieke, boeiende en soms confronterende verhaal van vrouwelijke militairen bij de Nederlandse krijgsmacht. Vrouwen die sinds 1944 het uniform aantrokken en vochten voor een volwaardige positie binnen het leger en voor vrede en vrijheid in binnen- en buitenland. 

Pioniersfase
Nederland krijgt in 1944 drie vrouwenkorpsen: het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (VK-KNIL), het Vrouwen Hulpkorps van de Landmacht (VHK) en de Marine Vrouwenafdeling (Marva).Deze eerste vrouwelijke militairen verlenen in 1944 en 1945 hulp in de zwaar getroffen grote steden en gaan op missie naar voormalig Nederlands-Indië en later ook naar Nieuw Guinea en Korea.

Meer info: https://vrouwenindefrontlinie.nl/geschiedenis/

1946_Francine-Cools_KM1-1024x719.jpg

Hoge onderscheiding voor de VOKS

(Bericht geplaatst op 13 augustus 2020)

De regering van Zuid-Korea heeft besloten de ‘Presidential Citation, een bijzondere onderscheiding, toe te kennen aan de Vereniging Oud Korea Strijders, de VOKS. De VOKS zet zich vanaf 1977 in voor de belangen van oud Korea-veteranen. 

Zonder de jarenlange ondersteuning van het Regiment Van Heutsz en de Koreaanse ambassade in Den Haag en Brussel, zou dit nooit tot stand kunnen zijn gebracht.

Het certificaat krijgt een eervolle plaats in het Museum van het Regiment Van Heutsz, waarin ook de Korea-collectie is opgenomen.

https://vox-voks.nl/hoge-onderscheiding-voor-de-voks.html

#korea, #veteranen, #VOKS, Historische Verzameling Regiment van Heutsz, #Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, #heutsz, #rodebarretten, #luchtmobielebrigade

Presidential-Citation-Koreaans-website.j

Oproep aan alle mensen voor Libanon

(Bericht geplaatst op 8 augustus 2020)

Libanon Veteranen Eric de Vries en Hans Van Putten doen een oproep aan alle mensen.

 

Na de explosie in Beiroet willen zij samen met vele andere de bevolking ondersteunen.

Ze gaan goederen inzamelen en vragen daarbij uw hulp.

 

Ze zijn op zoek naar dekens, kleding, speelgoed et cetera.

 

Deze goederen kunt u afgeven bij het VOC Den Bosch- Brabant Noord, de Fuik 9, Den Bosch.

 

VOC zorgt er dan voor dat de gedoneerde goederen op de juiste plaats terecht komt.

klik op onderstaande link voor volledige artikel:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5176055/beiroet-unifil-libanon-vredesmissie-helpen-vrijwilligers

WhatsApp Image 2020-08-08 at 18.18.59.jp

Nederland herdenkt de capitulatie van Japan

(Bericht geplaatst op 8 augustus 2020)

Nederland herdenkt de capitulatie van Japan, waarmee in 1945 de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden definitief ten einde kwam.

 

Bij de plechtigheid worden alle burger- en militaire slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de oorlogsjaren.

70 jaar geleden werd op 26 juli 1950 het KNIL opgeheven

(Bericht geplaatst op 28 juli 2020)

Precies 70 jaar geleden werd op 26 juli 1950 het KNIL opgeheven en net daarvoor het regiment Van Heutsz opgericht. Soekarno en Mohammed Hatta stichtten de Republiek Indonesië. Tijdens de Japanse bezetting waren KNIL-militairen als krijgsgevangen verspreid over heel Zuidoost-Azië en Japan, velen waren ziek en verzwakt. Toch werden veel KNIL-militairen snel weer ingezet in de strijd tegen de nieuwe republiek tijdens de zg. politionele acties. Na kritiek VN dreigden VS dat ze de economische hulp die Nederland kreeg voor de wederopbouw en het omhoog brengen van de welvaart in te trekken. In 1949 ging NL na langdurig onderhandelen uiteindelijk over tot erkenning van de Republiek en dus de onafhankelijkheid van Indonesië.

 

Het Indische leger hield in juli 1950 op te bestaan overeenkomstig de afspraken die waren gemaakt op de Rondetafelconferentie in Den Haag. Officieren, kader en manschappen gingen over naar de Koninklijke Landmacht, naar het leger van de Republiek Indonesië, werden gepensioneerd of naar Nederland gezonden.

 

Tegenwoordig leven de tradities van het Nederlands-Indisch leger per KB voort in het Regiment van Heutsz.

Boek over generaal Van Heutsz

(Bericht geplaatst op 17 juli 2020)

 

Uit naam van de majesteit: biografie van J.B. van Heutsz. Generaal Van Heutsz (1851-1924) is de meest omstreden militair van de Nederlandse geschiedenis. Hij bracht met militair geweld een eenheid in het verdeeld grondgebied van Nederlands-Indië en regeerde daarna als gouverneur van Atjeh en als gouverneur-generaal. Terug in Nederland bouwde hij een carrière op als zakenman. Na zijn dood werd de beeldvorming rond Van Heutsz  sterk geromantiseerd zodat het ingezet kon worden voor het Nederlands imperialisme. Standbeelden waren het gevolg van de wens om de kolonie onder controle te houden. In de jaren 1960 kwam de omslag en werden standbeelden beklad. Nu zijn ze weer object van publieke discussie.

 

In 'Uit naam van de majesteit' geeft biografe Vilan van de Loo een nieuw beeld van deze topmilitair. Ze reconstrueert nauwgezet zijn leven en de tijd van toen, wat de man in een ander licht plaatst.  Wie wil weten wie Van Heutsz was als man, militair en bestuurder, kan niet om dit boek heen.

 

Vilan van de Loo: Uit naam van de majesteit. Het leven van J.B. van Heutsz (1851-1924)

 

Prometheus, 2020

 

368 pag., ill.  29,90 euro;  ISBN  ISBN:9789044643770

Loo-Heutsz.jpg

‘The saviors of the Iron Triangle’

(Bericht geplaatst op 14 juli 2020)

Recent ontvingen onze Korea veteranen en ons Regiment een prachtig artefact uit handen van de Zuid-Koreaanse attachee, Col Kim.

Het was een uitdrukking van respect en dankbaarheid voor de inzet tijdens de Korea oorlog 70 jaar geleden

 

#12infanteriebataljonaaslt #vanheutsz #korea

Korea.jpg

Geachte leden, donateurs en vrienden van de VOKS,

(Bericht geplaatst op 13 juli 2020) 

In dit nieuwsbericht treft u zes onderwerpen aan:

1) Van Heutsz-museum Schaarsbergen gesloten.
Wegens de Coronacrisis is het museum in de Oranjekazerne te Schaarsbergen nog steeds niet toegankelijk voor bezoekers.
De datum waarop het museum – onder voorbehoud- kan worden geopend, is donderdag 6 augustus 2020. 
Informeert u tijdig of deze datum nog wordt verschoven. U vindt deze informatie ook op onze website onder het tabblad ‘Museum’

 

2) Brief van de commandant van het Amerikaanse Leger  

Enkele dagen geleden ontving de Nederlandse Ambassadeur in Zuid-Korea, H.E. mevrouw J. Doornewaard, een dankbrief van de huidige Amerikaanse commandant van het United Nations Command in Zuid-Korea, Generaal Robert Abrams. 

Hij heeft tegelijkertijd het commando van de Verenigde Naties en is commandant van R.O.K.-U.S. Combined Forces.

De brief is gericht aan de Nederlandse veteranen, waarin de commandant schrijft over de centrale rol van de NDVN’ers bij de gevechten in Hoengseong, Wonju, Soyang River en de ‘Iron Triangle’.  

Als u op de onderstaande link klikt, kunt het volledige bericht en de brief lezen.

 

https://vox-voks.nl/brief-van-cdt-us-army-forces.html  

 

3) Herdenking van het begin van de Korea-Oorlog, 70 jaar geleden.

Op 25 juni 2020 was het 70 jaar geleden dat de Korea-Oorlog begon.
Omdat de diverse herdenkingen en revisits niet doorgaan, werd op 24 juni 2020 in Schaarsbergen een sobere en besloten herdenking gehouden.
Als u op de onderstaande link klikt, kunt u het bericht op onze website lezen, voorzien van enkele foto’s.

 

https://vox-voks.nl/herdenking-voks-op-24-juni-2020.html  

 

4) Film met Nederlandse bijdrage over de herdenking van de Korea-Oorlog.

Arirang TV, een Zuid-Koreaanse Tv-station, heeft in opdracht van het MPVA een bijzondere documentaire gemaakt over de bijdrage van diverse landen aan de bevrijding van Zuid-Korea tijdens de Korea-Oorlog.
In het eerste deel van deze video kunt u zien en horen wat de bijdrage van Nederland was. Het is in de documentaire het derde land dat wordt getoond.
Als u op de onderstaande link klikt, kunt u het bericht op onze website lezen en de documentaire zien.

 

https://vox-voks.nl/film-herdenking-start-korea-oorlog.html 

 

5) Asia Lee Campbell en de twee ROK’s (KATUSA’s)

Asia Lee Campell is de dochter van een Canadese militair en een Zuid-Koreaanse moeder. Zij woont in Busan, Zuid-Korea, en vraagt voortdurend aandacht voor de Korea-veteranen.
Zij heeft ook een nauwe band met Nederland en de VOKS. Haar bijnaam is ‘Little Ambassador’.
Als u op de onderstaande link klikt, kunt u op onze website twee video’s over haar bekijken, waaronder een interview met twee Zuid-Koreaanse militairen die aan het NDVN waren toegewezen, de heren Kwak en Choi.

 

https://vox-voks.nl/asia-campbell-en-de-twee-katusa-s.html  

 

6) Digitale VOX-VOKS in kleur

Ons verenigingsblad VOX-VOKS wordt in zwart-wit gedrukt. Om alles in kleur te laten afdrukken zou te duur worden.

U kunt de VOX-VOKS ook digitaal op onze website bekijken. Daar is het boekje dan wel in kleur te lezen.

 

Klik op onderstaande link om de digitale VOX-VOKS in kleur te lezen.

 

https://vox-voks.nl/files/VOX-VOKS-Juni-2020.pdf  

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Leo C. Schreuders

Secretaris VOKS

ONLINE EVENEMENT NEDERLANDSE VETERANENDAG

(Bericht geplaatst op 27 juni 2020) bron: www.stichtingvictor.nl

Vier Veteranendag samen met je mede-veteranen!

Veteranendag op het Malieveld is helaas afgelast. Erg jammer dat we niet met elkaar kunnen zijn op 27 juni, en een biertje kunnen drinken. Maar daar laten we ons niet door tegenhouden! Wij vinden dat Veteranendag net als ieder jaar gevierd moet worden, voor en door veteranen.

 

Daarom organiseren we samen met bekende en onbekende veteranen op zaterdag 27 juni een online Veteranendag evenement - helemaal GRATIS! We hebben een mooi programma voor je in petto:

 

 • Spreker Martin Wijnen, luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. Sinds augustus 2019 is hij Commandant Landstrijdkrachten. Als tiener is hij gestart bij de KMA. Na het afronden van zijn opleiding gaat hij eerst op uitzending naar Cambodja (UNTAC '92). Hierna volgen nog twee uitzendingen (Sint-Maarten Noordhulp '95 en Bosnië IFOR-1 '96). Na drie jaar als Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, is hij sinds 2019 in de rang van luitenant-generaal actief als Commandant Landstrijdkrachten.

 • Spreker Ton van Loon, luitenant generaal b.d., veteraan van KFOR1 en Regional Command South Afghanistan. In 2013 als commandant van 1GNC afgezwaaid en sindsdien actief als mentor en docent in de NAVO, Nederland maar vooral ook in Duitsland. Zet zich in als strategisch adviseur en pleit in die hoedanigheid voor het herbezinnen op het belang van de krijgsmacht en het constant, onverantwoord, bezuinigen op defensie. Als voorzitter van de stichting OVA ook betrokken bij het steunen van activiteiten van en voor veteranen.

 • Spreker Frank Marcus, kapitein-ter-zee b.d., UNMEE-veteraan, voormalig directeur van het Veteraneninstituut, sinds 2012 met FLO maar nog steeds sterk betrokken bij de veteranenwereld. Helaas kan hij niet live bij het evenement aanwezig zijn, maar hij gaat wel jouw vragen beantwoorden! Stuur je vragen in via het aanmeldformulier en wij stellen ze de dag voor Veteranendag. We zenden het gesprek uit tijdens het online evenement.

 • Spreker Mevrouw Luiting-ter Horst, 88-jaar, opgegroeid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Stel haar vragen over haar ervaringen tijdens bezetting en bevrijding als burger.

 • Interview door Jackson Rodrigues da Cruz (bekend van Rodi On Tour) met Meneer Groenewegen, 95-jaar, Indiëveteraan, vorig jaar aanwezig in de Ridderzaal en deelt nu speciaal voor het online evenement zijn verhaal en Veteranendag-gevoel.

 • Virtuele wandeling over het Malieveld met Veteranendag-bekenden, waaronder Ruud Louwerens van Paviljoen Malieveld, zodat we er toch nog een beetje zijn. Hier hijsen we ook in een officieel moment de Veteranenvlag.

 • Muziek van Veteranen TV.

 • En natuurlijk het samenzijn en kameraadschap met je mede-veteranen.

We hopen je de 27e te zien (of nou ja - online dan)!

 

Veteranengroet

 

Voor het volledige artikel klik op onderstaande link:

https://app.livestorm.co/stichting-unit-victor/online-evenement-nederlandse-veteranendag

ZATERDAG 27 JUNI: NEDERLANDSE VETERANENDAG IN AANGEPASTE VORM

(Bericht geplaatst op 21 juni 2020) bron: www.veteranendag.nl

Nederlandse Veteranendag in Den Haag alleen in de Ridderzaal en op tv

Dit jaar wordt de Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma van 45 minuten in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. Het programma wordt live uitgezonden door de NOS. Er worden verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd

 

Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kan mee-beleven.

 

Voor het volledige artikel klik op onderstaande link:

https://www.veteranendag.nl/zaterdag-27-juni-nederlandse-veteranendag-in-aangepaste-vorm/

‘Opdat wij niet vergeten’

(Bericht geplaatst op juni 2020)

Jaarlijks vinden er bij diverse eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade herdenkingen plaats. Zo ook afgelopen week bij 12 Infanteriebataljon. In verband met de corona-maatregelen werd er dit jaar bescheiden en met sobere ceremonies bij stilgestaan.

 

Allereerst werden de jonge gevallenen herdacht. Dit zijn de mannen die ons ontvallen zijn in de periode nadat de luchtmobiele brigade werd opgericht. Van 12 Infanteriebataljon zijn dit Dave Steensma (2004), Michel Meijers (2007), Mark Weijdt (2008) en Boy van Geffen (2011). Waar zij normaal in het bijzijn van familie en het bataljon worden herdacht, is dit jaar de krans gelegd enkel in aanwezigheid van de bataljonscommandant en -adjudant.

 

Daarnaast zijn de slachtoffers, vermisten en nog levende veteranen van de Korea-oorlog geëerd en herdacht (1950-1953). Deze oorlog brak dit jaar 70 jaar geleden uit. Nederland verloor in Korea 122 militairen en er zijn nog altijd 3 militairen vermist.

 

Ten slotte is er een krans gelegd op Landgoed Bronbeek, ter nagedachtenis aan alle Nederlandse en Indonesische slachtoffers van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). In 1950 kwam er een einde aan het KNIL, waar nog jaarlijks bij stilgestaan wordt.

WhatsApp Image 2020-06-20 at 13.19.19.jp

De vergeten oorlog

(Bericht geplaatst op 8 mei 2020)

Onder zware druk van de Verenigde Staten raakte Nederland in 1950 opnieuw verwikkeld in een gewapend conflict: de Korea oorlog. Nederland was pas vijf jaar bevrijd en had net een koloniale strijd in Indonesië achter de rug. Het land was een beetje oorlogsmoe.

Toch zond de regering meer dan 4700 militairen naar het front, voor het merendeel vrijwilligers die vaak geen idee hadden waar ze nou precies op afgestuurd werden. “Ik wist niet eens waar Korea lag,” zegt een oud-strijder.

 

Klik op een van de volgende links: 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-vergeten-oorlog

https://www.npostart.nl/BV_101396312

Video: Lopen BIRMA 75 jaar

(Bericht geplaatst op 8 mei 2020)

Lopen BIRMA 75 jaar

Wandeltocht langs de Birma - Siam Spoorlijn & De ontmoeting met Oud-Marinier Felix Bakker en Emiel Garstenveld

 

Klik op de volgende link: https://youtu.be/0Ys7FJMtPCk

Helmen Vol Verhalen

(Bericht geplaatst op 8 mei 2020)

​Helmen Vol Verhalen is een kunstproject waarin 'jonge' veteranen gekoppeld worden aan kunstenaars. Het persoonlijke missieverhaal van de veteraan vormt de inspiratiebron voor een kunstwerk met verbeeldingskracht. Expositie in 2021.

 

Ben je geïnteresseerd in deelname? Je kunt je aanmelden voor dit unieke project tot 1 juli 2020, bij Helmen vol verhalen, zie onderstaande link.

 

https://mailchi.mp/3352a8938b50/helmen-vol-verhalen-oproep-veteranen

Corona hulp veteranen -  Veteraneninstituut 

(Bericht geplaatst op 10 april 2020)

Corona hulp aan veteranen: ben je veteraan en kun je in deze tijd hulp gebruiken? Of wil je (mede) veteranen graag de helpende hand bieden? Kijk hieronder een bericht van het VI: 

#veteranen 

https://www.veteraneninstituut.nl/corona-hulp-veteranen/

Informatie omtrent de Coronacrisis

(Bericht geplaatst op 10 april 2020)

Tot nadere orde zijn alle evenementen tot en met juli afgezegd in verband met de nu gaande Coronacrisis. Er wordt druk gewerkt aan gepaste oplossingen en als die bekend zijn zullen wij die op deze site publiceren.

 

Groet en sterkte in deze tijd,

 

VVRVH bestuur

BFT Birma spoorweg in 2020 op komst

(Bericht geplaatst op 15 december 2019)

Originele bericht klik hier

Geachte van Heutszers.

Stap in de voetsporen van de krijgsgevangenen van de Birma-Siam spoorweg

10-daagse Aziatische Battle Field Tour (BFT)
Het Regiment Genietroepen organiseert voor het eerst een 10-daagse Aziatische Battle Field tour (BFT) waarin het verhaal van de krijgsgevangenen in de jungle van Birma-Siam vertelt gaat worden.
Hiermee geven wij als regiment in het themajaar ‘75 jaar vrijheid’ extra aandacht aan onze ‘onbekende’ vaderlandse geschiedenis in Zuid-Oost Azië waar vele Nederlanders, geallieerden POW’s en Romusha’s (Aziatische dwangarbeiders) onder Japanse dwang en in barre leef- en werkomgeving de Birma spoorweg moesten aanleggen. De Birma spoorweg bevatte vele technische uitdagingen en huzarenstukjes en moest versneld opgeleverd worden. Wist u bijvoorbeeld al dat de Japanse Genie deze spoorbaan in de jaren ’30 al tot in detail uitgewerkt had?

 

Uitdagingen door de jungle
Hierbij de unieke kans om volgend jaar in hun voetsporen te treden met een heuse BFT Birma spoorweg. Beleef van onze wapenbroeders-van-toen de ontberingen, technische en militaire uitdagingen door de jungle heen.
De tour start vanaf het beginpunt Ban Pong in Thailand tot aan de Drie Pagoden Pas aan de grens van Myanmar (Burma).

 

Militairen en partners welkom
Alle actief dienende en postactieve militairen én partners kunnen deelnemen aan deze BFT. U krijgt een bijzondere begeleiding op militaire, technische en culturele aspecten. Ook bezoekt u verschillende erevelden waar kleine ceremonies op geniewaardige wijze zullen plaatsvinden. Er zullen TBRC (Thailand-Burma Railway Centre)-archieven van vaders, opa’s, ooms en neven opengaan die deze hel hebben meegemaakt en lange tochten te voet hebben gemaakt. U zult letterlijk in hùn voetsporen stappen omdat recente bewerkte archieven opengaan die tot op heden voor anderen gesloten bleven.
Ook militairen van andere regimenten én partners zijn van harte welkom om deel te nemen.

 

Planning en details
De 10-daagse BFT is gepland in de droge periode in november 2020 of in maart 2021 (ligt aan aantal inschrijvingen).

Bij belangstelling wordt u verzocht vóór 1 maart 2020 op de website in te schrijven. De reis wordt dan definitief georganiseerd bij voldoende belangstelling (meer dan 25 deelnemers) en de exacte data in de genoemde periodes vastgesteld in overleg met het TBRC.
De totale kosten per persoon worden geschat op euro 2000,-, excl. extra kosten.

Klik op deze link voor meer informatie en het reisprogramma. En ook over de wijze van inschrijven en voorwaarden.

U gaat tijdens deze tocht echt de jungle in, voor rolstoelgebruikers is deze reis dan ook minder geschikt. 

1e Aziatische BFT
Het is voor het eerst dat vanuit het regiment Genietroepen een Aziatische BFT wordt georganiseerd. Het programma staat onder begeleiding van Rod Beattie, de curator van het Thailand-Burma Railway Centre. Vanuit het regiment Genietroepen zal de Lkol der genie b.d. Eric Sinninghe de begeleiding verzorgen. Eric heeft met steun van het TBRC het verhaal van zijn vader achterhaald en als vrijwilliger bij het TBRC gewerkt. Het TBRC en hij willen u ook graag in staat stellen om de zelden vertelde verhalen van de POW’s zoveel mogelijk te achterhalen.

 

Birma spoorweg op TV
National Geographic besteedt a.s. zaterdag (14-12-2019) om 21:00 uur aandacht aan "JAPAN'S DEATH RAILWAY" in een aflevering van NAZI MEGASTRUCTURES.

 

Het Regiment Genietroepen stimuleert de deelname aan deze herinneringsreis en zal daarvoor bijdragen in de ceremoniekosten en geniewaardige momenten.

Inschrijven
Schrijf u snel in omdat er beperkt aantal plaatsen zijn. En tell-a-friend die deze bijzondere oosterse BFT écht moet beleven.

 

Kolonel Burg W. Valk
Regimentscommandant Genietroepen

‘Ook leden van regiment Van Heutsz zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze bijzondere BFT in de bakenmat van ons regiment: Zuid-Oost Azië.

Info: majoor Aarnout Mijling, ahg.mijling@mindef.nl

 

https://regimentgenietroepen.nl/bft

Mededeling bestuur VVRVH, betreft: reactie op de werkgroep “stop Anneke Moerenhout Fotografie”

(Bericht geplaatst op 29 september 2019)

Geachte van Heutszers.

Op 4 september heeft de VVRvH een brief ontvangen waarin gesommeerd werd direct te stoppen met een inbreuk op auteursrechtelijke belangen.

Wat is hier aan de hand?

Op 13 februari 2015 is op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een persbericht geplaatst betreffende de Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indonesië waarin een foto van het Indië monument in Den Bosch was opgenomen.

Deze foto wordt door Anneke Moerenhout Fotografie geclaimd als zijnde haar bezit.

Zonder overleg of andere vorm van communicatie van haar kant werden wij door NL. Legal, een Europees rechtsbijstandskantoor, eerst via de mail en later per brief gesommeerd te stoppen met deze inbreuk op het auteursrecht. Zij sommeerden ons om de foto te verwijderen en per direct een bedrag van€ 930.- te betalen. Betaling moest binnen 5 dagen plaatsvinden want anders zouden gepaste maatregelen, lees sancties, volgen. De betreffende foto hebben wij inmiddels verwijderd.

lees HIER de gehele brief.

Onderzoek: 'Veteraan, hoe gaat het met u?' (2019)

(Bericht geplaatst op 13 juni 2019, bron: ANP)

DOORN (ANP) – Van de veteranen die niet meer voor Defensie werken, geeft 8 procent zijn of haar kwaliteit van leven een 6 of lager. Dat staat in een rapport van het Veteraneninstituut op basis van een onderzoek onder meer dan 3000 zogenoemde post-actieve veteranen. Gemiddeld geven de veteranen hun leven een 7,9. Meer dan de helft, 55 procent, komt zelfs uit op een 8 of hoger.

 

Bijna de helft ervoer een uitzending als een positieve invloed op het leven. Toch ondervindt een op de tien veteranen problemen die hij of zij toeschrijft aan een dergelijke missie. Meer dan de helft van de veteranen met deze problemen krijgt hiervoor professionele zorg. Eveneens een op de tien zegt dat de uitzending nog wel een negatieve rol in zijn of haar leven speelt, maar geen behoefte te hebben aan zorg.

Zij die geen gebruik maken van zorg, willen hun probleem zelf oplossen of ondervonden nauwelijks of zelfs geen effect van eerdere zorg. Een actieve en persoonlijke benadering van veteranen kan ervoor zorgen dat deze mensen toch de juiste zorg krijgen, staat in het rapport. Het is belangrijk dat daar een goed netwerk voor is. Gevolgen moeten niet worden onderschat, want ook wie nu geen hulp wil of nodig heeft, kan later effect ondervinden van wat hij of zij heeft meegemaakt, aldus het rapport

 

Het Ministerie van Defensie vroeg het Veteraneninstituut vorig jaar om een onderzoek. De resultaten zijn nu neergelegd in het rapport ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’, dat woensdag een het ministerie wordt overhandigd.

Voor meer informatie en het volledige rapport klik hier.

images.png

App Unit Victor, speciaal voor veteranen

(Bericht geplaatst op 11 maart 2019)

Graag informeren wij jullie over de laatste update van de app speciaal voor veteranen, Unit Victor. Via Unit Victor kunnen veteranen contact met elkaar houden in een besloten omgeving. We willen zoveel mogelijk veteranen met elkaar verbinden. Voor kameraadschap en gezelligheid, maar ook zodat iedere veteraan een netwerk om zich heen heeft tijdens eventuele moeilijke momenten, snel en gemakkelijk via hun telefoon. De app is gratis, en beschikbaar voor iOS en Android.

 

Naar aanleiding van feedback van veteranen en verenigingen/organisaties hebben wij verschillende veranderingen aangebracht aan de app, zoals nieuwsberichten waarmee gebruikers op de hoogte kunnen blijven van nieuws rondom veteranen en Defensie, en het inzien van (beperkte) profielinformatie van buddies zodat het makkelijker wordt om kameraden te vinden. Lees meer over de laatste update op onze website.

512x512bb.jpg

De Ouwestomp heeft ff uw hulp nodig

(Bericht geplaatst op 7 feb 2019)

Veteranen en sympathisanten teken de petitie!

Reden: dit broodnodige veteranenontmoetingscentrum in Den Bosch wordt door de gemeente gedwongen hun centrum te sluiten en te verhuizen naar een klein kantoortje om hun brede en belangrijke taken daar uit te voeren. Onmogelijk!

Dus mogelijk slecht nieuws voor veteranen: tekenen helpt!

https://www.petitie24.nl/petitie/2212/steun-stichting-ouwestomp-en-haar-veteranen

5c15349448892_facebook_1544893499929.jpg

De jaarlijkse Veteranenlezing, met het thema 'Relaties onder vuur'.

(Bericht geplaatst op 1 oktober 2018)

 

Op maandagmiddag 5 november a.s. organiseert het Veteraneninstituut, samen met de NLVD, de jaarlijkse Veteranenlezing. Met het thema ‘Relaties onder vuur. Samen aan zet.’ gaat de lezing dit jaar over de belangrijke rol van het thuisfront in het leven van de veteraan.

 

De minister van Defensie verzorgt het welkomstwoord, waarna psychiater Bram Bakker, thuisfronter Ingrid van Duren (moeder van veteraan Rob Severs), maatschappelijk werker Wietse Verhaar en majoor Gwenda Nielen verder op het thema ingaan. De dag wordt muzikaal afgesloten door zangeres Do.

Meer informatie en aanmelden: https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenlezing2018/

Klik op onderstaand flyer voor het programma

image005.png

Veteranen willen terugkeer resten Nederlandse militairen uit Noord-Korea

(Bericht geplaatst op 1 augustus 2018, bron:www.nu.nl)

 

Een veteranenorganisatie wil dat premier Mark Rutte zijn best gaat doen om Noord-Korea over te halen de stoffelijke resten van vijf vermiste Nederlandse militairen vrij te geven.

''Pas dan kan hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen", schrijft de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) aan Rutte.

Het gaat om sergeant Van der Snepscheut, soldaat Moonen, soldaat Knaap, soldaat Lamberti en soldaat Deegmulder. Ze dienden bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties.

De eerstgenoemde militairen raakten vermist in respectievelijk 1951, 1952 en 1953. Deegmulder sneuvelde in 1951, zijn lichaam bleef achter op het slagveld. Lamberti werd een krijgsgevangene en overleed in gevangenschap.

 

Lees het volledige artikel op nu.nl, klik hier

intro_edited.png

“Weet dat wij trots zijn op de krijgsverrichtingen van het KNIL”,

(Bericht geplaatst op 1 augustus 2018, bron: www.kolonialezaken.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking opheffing KNIL op 18 juli 2018. Toespraak Luitenant-Kolonel G.F.G. Dolmans, Commandant 12e infanteriebataljon Regiment van Heutsz

Excellentie, generaal, vertegenwoordigers van de operationele commando’s en de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Indië veteranen, geëerde gasten, mannen en vrouw van 12 Infanteriebataljon AASLT RvH. Mede namens Commandant Bronbeek, de kolonel van Dreumel, van harte welkom op landgoed Bronbeek en bij het Regiment Van Heutsz voor onze jaarlijkse herdenkingsceremonie voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger afgekort; het KNIL.

Deze zomer is het alweer 68 jaar geleden dat het KNIL werd opgeheven en dat er een einde kwam aan dit roemrijke leger. Een leger dat er voor verantwoordelijk was dat het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste omvang bereikte en dat de vele inheemse vorsten onder het centrale gezag werden gebracht. Maar ook een klein leger, dat in de jaren veertig zijn meerdere moest erkennen in het, in eerste instantie, oppermachtige Japanse leger, en dat grotendeels in gevangenschap werd afgevoerd. Een leger dat vrijwel direct na terugkeer uit gevangenschap wederom werd ingezet tegen de oplaaiende onlusten.

Lees het volledige artikel op www.kolonialezaken.nl, klik hier

cropped-vH.jpg

Dag mannen en vrouwen van het Regiment van Heutsz,

(Bericht geplaatst op 15 april 2018)

 

Op woensdag 9 mei a.s. zal mevr. Vilan van der Loo een korte lezing houden over Generaal van Heutsz. De lezing vindt plaats tijdens de ontmoetingsavond van onze Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag. Mochten je in de buurt van Den Haag zijn of -wonen misschien leuk om even langs te komen. Voorafgaand aan- en na de lezing is er tijd elkaar te ontmoeten.

Stichting Initiatief Jonge Veteranen Den Haag e.o. organiseert laagdrempelige
bijeenkomsten voor veteranen, van alle missies ongeacht rang of stand hun achterban en andere belangstellenden (ook niet-militair of veteraan welkom!)

 

Locatie            : theater “In de Steeg”, Westeinde 165a, 2512 GX Den Haag

Zaal open        : 19:30u         

Aanvang lezing : 20:00u (duur lezing 45-60 min)

TOEGANG GRATIS

 

www.initiatiefjongeveteranen.nl
info@initiatiefjongeveteranen.nl

Nationale Indiëherdenking - Ceremoniele steun defensie

(Bericht geplaatst op 11 april 2018)

 

Afgelopen vrijdag ondertekenden kapitein-ter-zee b.d. Frank Marcus (Stichting Herdenking 15 augustus 1945) en generaal-majoor Gijs van Keulen (Ministerie van Defensie - NL) een intentieverklaring in het teken van 5 jaar ceremoniële steun aan onze stichting. 

De steun van het Ministerie van Defensie is van groot belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog​ tijdens de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië op 15 augustus bij het Indisch Monument​ in Den Haag.

Oproep aan Indië-veteranen

(Bericht geplaatst op 01 april 2018)

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, onder andere naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.

Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan tussen het NIOD, KITLV en NIMH en een onderzoeksprogramma opgesteld. Tevens is een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland gevormd waarin onder andere het Veteranen Platform is vertegenwoordigd.

 

Naast documentenonderzoek willen de onderzoekers ook graag in contact komen met Indië- Veteranen. Met name willen de onderzoekers in contact komen met veteranen die gediend hebben:

 • bij de militaire politie;

 • bij inlichtingendiensten;

 • aan boord van de oppervlakteschepen;

 • als jurist in alle functies in voormalig Nederlands-Indië;

 • als gegradueerden van eenheden die te maken hadden met technisch geweld, zoals artillerie, mortieren en mitrailleur bataljons.

 

Bent u als Indië-veteraan bereid uw ervaringen te delen met de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van het Veteranen Platform in de Klankbordgroep, dhr. L. Noordzij (mobiele nummer 06-21218634 of per e-mail L1noordzij@hotmail.com).

 

Indië-veteranen die niet tot bovenstaande categorieën behoren en ook bereid zijn hun ervaringen mondeling te delen met de onderzoekers, kunnen ook contact opnemen met dhr. Leen Noordzij. Onderkend wordt dat niet alle Indië-veteranen hun ervaringen willen delen met de onderzoekers, maar wel graag over hun ervaringen willen vertellen. Hiertoe biedt het Veteranen Instituut de gelegenheid via de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Vi via telefoonnummer  088-3340050 of per email  icnv@veteraneninstituut.nl

Aan te bevelen nieuwsberichten van de VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders)

(Bericht geplaatst op 30 maart 2018)

Klik op de klink voor het volledige bericht!

Nieuwe VOX-VOKS maart 2018, die u deze week ook in de brievenbus kunt verwachten.

http://www.vox-voks.nl/files/VOX-VOKS-Maart-2018.pdf

 

 

Herhaling bericht aanmelden Herdenking en Reunie VOKS op 17 april 2018

http://www.vox-voks.nl/herdenking-en-reunie-17-april-2018.php

 

 

Oproep tot informatie voor de Historische Collectie van het Regiment van heutsz, waar ook de Korea Collectie is ondergebracht.

http://www.vox-voks.nl/oproep-van-het-museum-van-van-heutsz.html

 


Reunie District I Noord-Nederland op woensdag 23 mei 2018, voor alle veteranen en donateurs toegankelijk

http://www.vox-voks.nl/reunie-district-i-noord-nederland-woensdag-23-mei-2018.html

 

 

 

Koreaanse Kerkdienst voor Korea Veteranen in de Yi Jun Memorial Church Leidschenda op zondag 1 juli 2018

http://www.vox-voks.nl/kerkdienst-yi-jun-church-leidschendam-zondag-1-juli-2018.html

 

Veel leesplezier!

Rutte herdenkt slachtoffers Koreaanse oorlog bij Nederlands monument  

(Bericht geplaatst op 12 februari 2018, bron: www.nu.nl)

 

Premier Mark Rutte heeft zondag de Nederlandse betrokkenheid bij de Koreaanse Oorlog herdacht. 

Tijdens de herdenkingsceremonie bij het Nederlands oorlogsmonument in Hoengseong

overhandigde de premier een boek aan de Zuid-Koreaanse minister Pi Woo-jin voor

Veteranenzaken. Daarin staan in het Koreaans de ervaringen van Nederlandse soldaten

beschreven. "Vandaag tonen wij onze respect aan de gesneuvelde Nederlandse soldaten

en hun Koreaanse kameraden, met wie ze schouder aan schouder hebben gevochten. Hun

moed, hun vastberadenheid en hun opoffering mogen nooit worden vergeten", zei Rutte bij het

stenen monument dat is afgeleid van een molen.

De premier sprak in het bijzonder zijn dank uit voor de Koreaanse herinnering aan luitenant-kolonel

Marinus den Ouden die het bevel voerde over de eerste groep Nederlandse militairen in Korea.

Den Ouden kwam in februari 1951 om het leven tijdens de slag om Hoengseong. "Hij was een van de 123 Nederlandse soldaten die de hoogste prijs betaalden, strijdend voor vrijheid in Korea", aldus Rutte.

Over het boek zei de premier dat hij hoopt dat "dit zal helpen meer bekendheid te geven aan de betrokkenheid van Nederland bij de Koreaanse Oorlog".

Voor volledig bericht klik hier

Dankzij U met VERBINDEND MONUMENT één grote herdenkingsplek voor allen die gingen en die wel en niet terugkwamen.

(Bericht geplaatst op 28 januari 2018)

 

Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn omgekomen in de strijd.

 

Zij vonden veelal ter plekke hun laatste rustplaats en liggen nu begraven op een van de zeven  Nederlandse Erevelden in Indonesië. Een veel groter aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’.

Vanaf 1950, de inzet van Nederlandse militairen in de strijd in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn nog eens duizenden Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen aan talloze vredes- en humanitaire missies. En ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Voor hen is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond.

 

WIJ, hun kameraden, hun familie en allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al vele jaren de omgekomen militairen. Maar hoe mooi zou het zijn om ook de teruggekeerde veteranen te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden, angsten, hun verdriet om gevallen kameraden, opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring?!

We stonden maar rondom die kuil,

Minuten, die wel jaren leken,

En boven ons hoofd brandde de zon,

we stonden daar en konden niet spreken.

                  

We stonden maar rondom die kuil,

toch ondanks het leed was er het weten:

“Jouw voorbeeld blijft in ons voortbestaan.

Jan slaap gerust, we zullen je nooit vergeten.”

 

Dit is het gedicht van wachtmeester Kortekaas, dat hij in maart 1949 in Indië schreef toen zijn kameraad sneuvelde en begraven zou worden.

 

WE STAAN MAAR RONDOM DIE KUIL, nu in de tegenwoordige tijd, is daarom de titel voor het nieuwe monument voor alle veteranen.

 

 

Dit nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië-monument aan de ene kant en het Monument voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

 

 

Deze twee monumenten gedenken allen die zijn gebleven in de strijd …. Het nieuwe, Verbindende Monument wil óók zij die wel terugkwamen en hun de 2e en 3e generatie nakomelingen eren.

 

Het ontwerp van dit nieuwe monument verwijst met zijn holle binnenruimte niet alleen naar de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook naar de leegte die teruggekeerden voelen door alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten.

 

Tegelijkertijd biedt deze ogenschijnlijk lege binnenruimte ons de kans

om onze daar achtergebleven sobats en hun nabestaanden te blijven

omringen met onze kameraadschap.

 

De gravure op de omringende beplating (van roestvrij staal, zoals ook

de zuilen bij het Indië monument) verbeeldt nadrukkelijk de groep van

mannen en vrouwen, die namens ons samen hun plicht doen en deden

en vanuit hun kameraadschap symboliseert het ook de bijzondere band

tussen alle militairen van alle uitzendingen, alle missies sinds 1945 tot ….

 

Het Verbindend Monument wil de traditie van het in kameraadschap

herdenken van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden g

evolgen van inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen.

 

OPROEP AAN ALLE VETERANEN:            

 

U kunt mee helpen dit verbindend monument te realiseren. Als veteraan weet u als geen ander wat herdenken en gedenken vermag. Wat de kring van kameraadschap betekent voor een gevallen kameraad en voor zijn naasten.

 

Met uw donatie maakt u dit monument mede mogelijk en draagt u uw steentje bij!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond, onder vermelding van VERBINDEND MONUMENT.

 

Mocht er meer gedoneerd worden dan noodzakelijk is voor de bouw en plaatsing van dit monument, dan zal het  ‘teveel’ ten dele gebruikt worden voor instandhouding van het monument in de toekomst en voor het overige deel ten goede komen aan de Stichting VeteranenKunst (SVK).

 

De Stichting VeteranenKunst biedt veteraankunstenaars een platform en door het contact met het publiek ook erkenning en waardering.  Kunst maken HELPT, die kunst LATEN ZIEN óók! Zie www.veteranenkunst.nl

Detachement Veteranen Regiment Van Heutsz loopt mee met het defilé van de Veteranendag.

U ook?

(Bericht geplaatst op 28 januari 2018)

 

De Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) loopt dit jaar met een detachement veteranen, actief- en niet actief dienend, in het defilé van de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 30 juni 2018.

Geïnteresseerden die voldoen aan het veteranenprofiel kunnen zich vóór 15 maart aanmelden via het Veteranen Instituut http://veteranenloket.nl/ontmoeten/evenementen/. Stuur ter kennisgeving ook een e-mail naar vvrvheutsz@gmail.com  o.v.v. Aanmelding Det NLVD. Daarna volgt een uitleg van de inschrijfprocedure, kleding et cetera. Alle baretkkleuren zijn van harte welkom. 

ISAF Reünie Battle Group 1 en 8 Regiment Van Heutsz op komst

(Bericht geplaatst op 11 januari 2018)

De Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) organiseert tijdens de traditieweek op vrijdag 20 april 2018 een gecombineerde reünie voor al het personeel van de Battle Group (BG) 1 en 8, inclusief eenheden van 12 Infbat (AASLT) Regiment Van Heutsz die in de periode 2006-2010 met andere eenheden (BGn 2, 5, 7 en 9) naar Uruzgan zijn uitgezonden. Ook worden voor de BG 1 en 8 al het toegevoegd personeel (niet-Van-Heutszers) van harte uitgenodigd. Het programma start op de Oranjekazerne op 20 april 2018 om 14.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Er zal een appèl met herdenking plaatsvinden, evenals een moment zijn van samenzijn en een afsluitende gezamenlijke maaltijd. Meer informatie staat op www.vvrvh.nl, e-mail  vvrvheutsz@gmail.com.

Voor de officiële uitnodigingsbrief klik hier.

 

Opgave reünie BGn

Opgave voor de reünie is uitsluitend mogelijk na registratie op www.vvrvh.nl. De uiterste sluitingsdatum is 12 april 2018. Deelnemers kunnen € 10,- per deelnemer overmaken op

NL42 INGB 0006055847 van de VVRvH onder vermelding van reünie BGn 2018.

 

KNIL en VOKS reünie

Tijdens de traditieweek van het Regiment van Heutsz vindt eveneens een KNIL reünie

en herdenking plaats op het KTOMM Bronbeek. De VOKS, de Korea veteranen, zullen op een ander moment en locatie een reünie organiseren.

Erevoorzitter VOKS Kees Motshagen overleden

(Bericht geplaatst op 11 januari 2018)

Op 5 januari 2018, de dag dat hij zijn 90ste verjaardag zou vieren, is oud-voorzitter en erevoorzitter van

de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), de heer Kees Motshagen, in zijn woonplaats Apeldoorn

overleden.

 

Kees Motshagen maakte deel uit van de bemanning van de Hr.Ms. Van Galen, waarmee hij op 16 maart

1951 naar Korea vertrok. Hij was jarenlang bestuurslid van de VOKS. Eerst in de functie als

penningmeester (2001 – 2010) en vanaf 2010, als opvolger van kolonel L.C. Schreuders, als voorzitter.

Vanaf 2011 maakte hij deel uit van het Veteranenplatform.

 

De heer Motshagen was tevens 2e vicevoorzitter van de International Federation of Korean War Veterans Associations (IFKWVA). In deze functie zette hij de deur open voor bestuursfuncties van kinderen van Oud Korea Strijders om verenigingen van Oud Korea Strijders in de diverse landen die aan Korera-Oorlog hadden geparticipeerd, overeind te kunnen houden.

 

Tijdens de herdenking van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 ontving de heer Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

 

Op 29 oktober 2016 overleed zijn geliefde echtgenote, Alice Motshagen.

Kort daarna, op 15 februari 2017, droeg hij wegens gezondheidsredenen de voorzittershamer over aan de heer P.P.G. Gommers. Tijdens die vergadering werd de oud-voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de VOKS.

 

Daarna bleef de heer Motshagen op de achtergrond zich inzetten voor de belangen van de Oud Korea Strijders. Zo droeg hij ook zijn steentje bij om het Nationaal Militair Museum te Soesterberg zover te krijgen dat ook daar aandacht werd gegeven aan de inzet van de Nederlandse militairen van het NDVN tijdens de Korea oorlog.

 

De Vereniging Oud Korea Strijders is dankbaar voor de onuitputtelijke inzet van de heer Motshagen voor onze vereniging. Moge hij rusten in vrede.

http://www.vox-voks.nl

Veteranen gezocht voor 4 én 5 mei 

(Bericht geplaatst op 20 december 2017)

Veteranen zetten zich wereldwijd in voor vrede, vrijheid en veiligheid. De Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met veteranen.

Op 4 mei herdenkt Nederland alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of gesneuveld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties. De daaropvolgende dag, 5 mei, vieren we onze vrijheid.

Bent u veteraan en wilt u een betekenisvolle bijdrage leveren aan herdenken en vieren? Dan zijn wij op zoek naar u! Voor het erecouloir en de bevrijdingsfestivals zoeken we veteranen die hieraan willen deelnemen.

4 mei – het erecouloir

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vormen 60 veteranen het erecouloir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal monument. In het erecouloir staan veteranen symbool voor de strijd voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteraneninstituut (Vi) en het Veteranen Platform (VP) zoeken naar veteranen die Nederland willen vertegenwoordigen in het erecouloir. Dus: bent u veteraan en wilt u op 4 mei in het erecouloir op de Dam staan? Meldt u zich dan aan via de informatie in het kader. Alle veteranen moeten zich via het Veteraneninstituut aanmelden, ook als u bij een vereniging bent aangesloten.


Het erecouloir is een afspiegeling van de veteranen populatie. We zijn dan ook op zoek naar mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen en van verschillende uitzendingen en leeftijden.

5 mei – speeddaten op bevrijdingsfestivals

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit doen we op (minimaal) 14 locaties in Nederland. Op al deze locaties kunnen festivalgangers ‘speeddaten’ met een veteraan. Onderwerp van gesprek, met festivalbezoekers, is vrijheid. Want u als veteraan weet uit eigen ervaring dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dus: bent u veteraan en wilt u ‘speeddaten’ op een bevrijdingsfestival om te spreken over vrijheid? Meldt u zich dan aan via onderstaande link (zie kader). Per festivallocatie zoeken we ongeveer vijf veteranen.

Meer informatie en aanmelden?

Ga naar www.veteraneninstituut.nl/vrijheidpoweredbyveteranen.

U dient in het bezit te zijn van een ‘veteranen tenue’ met model opgemaakte medaille(s) en baret (van uw krijgsmachtdeel of uitzending). U moet ook in staat zijn om langdurig (in de houding) te kunnen staan.

U kunt zich tot en met 10 februari 2018 aanmelden.
Wanneer u zich aanmeldt, moet u beschikbaar zijn op 17 maart 2018 én 21 april 2018.

Militaire eer aan vier Opa’s die dienden in het KNIL

(Bericht geplaatst op 11 december 2017)

 

Bestuurslid van VVRvH ’Aarnout Mijling is de kleinzoon van 4 opa’s die in het KNIL dienden en nooit erkenning, waardering en militaire eer voor hun inzet tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië hebben ontvangen. Twee jaar geleden diende hij een rekest in bij het Ministerie van Defensie. Deze zijn allen voor 4 opa’s postuum toegekend: 2 opa’s van hem en 2 van zijn vrouw. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hans van Griensven heeft op zaterdag 2 december 2017 twee maal vier onderscheidingen en KNIL herdenkingsspeld aan de familie uitgereikt.

onderscheiding_D171202MN0937
onderscheiding_D171202MN0962
onderscheiding_D171202MN0733
onderscheiding_D171202MN0760
onderscheiding_D171202MN0732
onderscheiding_D171202MN0745
onderscheiding_D171202MN0736
onderscheiding_D171202MN0747

De families hebben met een mooie civiel-militaire ceremonie in het NMM de Mobilisatie Oorlogs Kruis (MOK), het Ereteken Orde en Vrede (EOV) en herdenkingsspelden in ontvangst genomen. Evenals een herdenkingsspeld voor inzet in Nederlands-Indië. Het betreft de opa’s Eltn Leo Mijling, Tlnt Gerard Vodegel, zeemilitie monteur der 1e klasse Lodewijk Brender à Brandis en Sld Gerard Anthonio. Vooraf de ceremonie heeft er archief onderzoek plaatsgevonden evenals een aanvraag-procedure: Marco Huysdens van Erkenning voor Nederlands-Indië Veteranen heeft dit voor zich genomen. Daardoor zijn nog meer militaire gegevens bij landmacht en marine boven water gekomen. Familieleden zijn daar dankbaar voor. ‘Door deze indrukwekkende verhalen te blijven vertellen doen wij recht aan mijn Opa’s en kunnen wij ze blijvend eren. Daarmee ook de krijgsgevangenen, vrouwen, kinderen, buitenkampkinderen en romusha’s, Indonesische dwangarbeiders, die enorm geleden hebben tijdens de Japanse bezetting. En ook diegene die we daar achterlieten, zoals mijn Oma Vijftigschild’, aldus Mijling. Ere wie ere toekomt.

Voor foto's en volledig bericht van deze ceremonie klik hier

Van Heutsz aan het woord: Wreedheden door de troepen te Atjeh bedreven

(Bericht geplaatst op 19 november 2017)

In 1908 schrijft Van Heutsz een woedende brief. Hij voelt zich beledigd, gekwetst en geminacht. De reden: hij moet zich als gouverneur-generaal verantwoorden voor eventuele wreedheden begaan te Atjeh, in 1903. Van Heutsz vindt dat fake news.

“Al het slechte dat in de laatste jaren in de pers over mij gezegd is heb ik stilzwijgend over mij laten heengaan en zoo zal ik ook nu niet in ‘t openbaar opkomen tegen de wijze waarop kort geleden in de Nederlander venijn is gezogen uit mijne z.g. circulaire, geschreven naar aanleiding van de particulier in mijne handen gestelde anonieme beschuldigingen over wreedheden door de troepen te Atjeh bedreven, met de lasterlijke aantijging daarnaast dat zulks door mij oogluikend werd toegestaan.”

Zo begint Van Heutsz zijn brief aan de politicus De Savornin Lohman. En zo gaat het verder: klik hier om verder te lezen.

Door Vilan van de Loo, schrijfster en spreekster

Van de hand van Vilan van de Loo verscheen recent J.B. van Heutsz – Nota Geheim 1903 en de Atjeh-rel in 1908

Uitnodiging

(Bericht geplaatst op 19 november 2017)

Namens de Minister van Defensie reikt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hans van Griensven op zaterdag 2 december 2017 vier onderscheidingen uit voor erkenning en waardering voor verrichte diensten voor Nederland tijdens de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië. Deze onderscheidingen worden postuum uitgereikt aan vier families. Het betreft de opa’s van reserve officier Aarnout Mijling/Vodegel en zijn schoonfamilie Brender à Brandis/Anthonio. Alle opa’s waren werkzaam in Nederlands-Indië en hebben daar als militair gediend toen de oorlog uitbrak in Zuid-Oost Azië. 

 

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) reikt het Mobilisatie Oorlogs Kruis (MOK) en het Ereteken Orde en Vrede (EOV)* uit aan de familie van: 

 

L.H. MIJLING 

G.G. VODEGEL 

J.G. ANTHONIO 

L.H.H. BRENDER à BRANDIS

 

Vooraf de uitreiking houdt CMI-officier (r) Aarnout Mijling als lid van de Sprekerspool van Defensie een korte spreekbeurt over zijn Indië-familiegeschiedenis, de KNIL-geschiedenis en zijn relatie met het Regiment Van Heutsz. Het Regiment Van Heutsz is de hoeder van deze Nederlands-Indische militaire geschiedenis en zet de tradities voort. Dit is ook de kern van zijn verhaal zoals hij dat regelmatig aan een breed publiek vertelt en daarmee ook zijn opa’s eert.

 

Na deze woorden volgt een kleine ceremonie met familie en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). 

Bij het programma en ceremonie zijn ook militairen en belangstellenden van harte uitgenodigd. 

 

Programma 2 december 2017:

10.15/30 uur na aanmelding, ontvangst gasten in NMM in de F-16 zaal (koffie/thee)

11.00 uur aanvang spreekbeurt reserve officier Aarnout Mijling over zijn familiegeschiedenis

11.15 uur aanvang ceremonie IGK met toelichting militaire geschiedenis van familieleden en overhandiging van de postuum onderscheidingen aan de families

12.00 uur rondleiding NMM met speciale aandacht over Nederlands-Indië 

12.30 uur verplaatsing naar foyer

12.35 uur koffie/thee in foyer, einde programma

13.00 uur gelegenheid tot lunch (eigen gelegenheid) of een verder bezoek aan het museum.

 

Locatie: 

Nationaal Militair Museum (NMM)

F-16 zaal

Verlengde Paltzerweg 1

3768 MX Soest

tel. 085-0036000, www.nmm.nl

routebeschrijving: https://www.nmm.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid/

 

Tenue: 

Burger: Smart Casual

Militairen: DT-2

 

RSVP: In verband met aanmelding NMM graag aangeven of u wilt deelnemen aan de bijeenkomst. 

Voor familie: graag aangeven wie er komt. Opgave via: a.mijling@upcmail.nl

TIP: neem kopie uitnodiging mee naar het NMM.

Voor vragen kunt u bellen met Aarnout Mijling, 06-53394580. 

 

*Toelichting medailles:

MOK: https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/mobilisatie-oorlogskruis

EOV: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ereteken_voor_Orde_en_Vrede 

Aanvraag onderscheidingen is tot stand gekomen met hulp van Erkenning voor Nederlands-Indië Veteranen.

Vergeten Korea-oorlog nu ook in NMM te zien

(Persbericht geplaatst op 17 oktober 2017)

SOESTERBERG - In het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is nu ook een vaste expositie te zien over de Korea-oorlog. Dat gebeurde na kritiek van veteranen, aldus de  NOS.

Er was lange tijd ophef omdat er helemaal niets over de bloedige oorlog in het museum te zien was. Er is nu ruimte gecreëerd door andere exposities dichter op elkaar te zetten. Er is nu één vitrine ingericht. 

OORLOG
De Korea-oorlog, die woedde tussen 1950 en 1953, wordt ook wel de vergeten oorlog genoemd omdat er weinig aandacht voor was. Volgens veteranen was dat onterecht. 

Het NMM is nu overstag en erkent dat er veel eerder aandacht voor had moeten zijn. Ook omdat Nederland een groot aandeel had in de strijd. 

"De Korea-oorlog is een heftige oorlog, een bloedige oorlog. Er zijn veel Nederlanders bij omgekomen. Er waren 123 gesneuvelden en er werden 5000 Nederlanders uitgezonden. Dat zijn nogal aantallen, dat rechtvaardigt echt wel wat aandacht", aldus conservator Alfred Staarman van het NMM.

Bron RTV Utrecht
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1657653/vergeten-koreaoorlog-nu-ook-in-nmm-te-zien.html

Reünie 25 jaar Rode Baret

(Persbericht geplaatst op 20 september 2017)

 

Aanmeldingsformulier Reünie 25 jaar Luchtmobiele Brigade.

Door het invullen van dit formulier geeft u zich op voor de reünie welke plaats zal vinden op vrijdag 8 december 2017, op de Oranje kazerne in Schaarsbergen. De kosten voor deze dag zijn €20,00. Hiervoor krijgt u diverse consumpties en een “Blauwe hap”.
Tevens ontvangt u de glossy Silver Falcon, het indrukwekkende magazine ter ere van 25 jaar Luchtmobiele Brigade,
plus het jubileum schouderembleem.

Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is bijgeschreven op rekeningnummer NL 25 RABO 0321 1736 86, t.n.v. Vereniging Vrienden van de Rode baret, Beethovenlaan 178, Doorwerth.

De betaling dient uiterlijk 21 oktober 2017 bij de penningmeester binnen te zijn.
Restitutie van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk. Als uniek nummer dient u bij betaling uw registratienummer te vermelden! 

Alle relevante informatie, zoals tijden en locaties, zal op de Facebook pagina van de Vrienden van de Rode Baret en 11 Luchtmobiele Brigade, bekend worden gesteld.

Benodigde informatie voor een correcte aanmelding

Vult dit aanmeldingsformulier volledig in, onvolledig wordt niet in behandeling genomen:
LET OP! er zijn 4000 kaarten beschikbaar, VOL=VOL.

 

OPEN FORMULIER HIER

 

Graag aandacht voor het volgende: 
je bent pas ingeschreven als je betaald hebt en hiervan een bevestiging hebt ontvangen
(van je bank). Dit is Tevens je toegangsbewijs en bewijs van betaling voor de glossy en mouwembleem.

 

Verdere info op www.vriendenrodebaret.nl

Veteranen detachement op NLVD 2018

(Persbericht geplaatst op 10 augustus 2017)

 

De Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz (VVRvH) is van plan om in 2018 met een detachement veteranen, actief- en niet actief dienend, deel te nemen aan de NLVD.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via vvrvheutsz@gmail.com  o.v.v. “Deelname Det NLVD van Heutsz”. 

 

Daarna volgt een uitleg van de inschrijfprocedure, verzamelplek, sweater maat etc. Inschrijving vindt later plaats via de site van het VI.

 

Met vriendelijke van Heutsz groet.

Kap bd Math Nijsten

Secretaris VVRvH

Uitnodiging Market Garden

(Persbericht geplaatst op 12 juli 2017)

Generaal-Majoor Matthijssen nodigt u allen uit voor de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden die mede wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 December”. 

Reeds vele jaren vindt deze herdenking plaats, echter de veteranen van onze Brigade zijn hiervan tot 2011 nooit officieel deelgenoot geweest. Ik vind dat u de aangesproken persoon bent om hierbij aanwezig te zijn, omdat u lid bent van de Rode Baretten familie. Als (oud)lid van onze Brigade heeft u affiniteit met de herdenkingssprong. Als veteraan heeft u recht op speciale aandacht en dank voor bewezen diensten. Ik zie deze herdenking ook als een mogelijkheid voor u, als ex- Rode Baret, weer eens met de oud collegae te praten en contact te houden met de Luchtmobiele Brigade.

Deze 73e herdenking vindt plaats bij de schaapskooi op de Ginkelse Heide, gemeente Ede, op zaterdag 16 september 2017.
De dag bestaat uit het bijwonen en aanschouwen van de herdenkingssprong op de Ginkelse Heide die wordt uitgevoerd door honderden parachutisten uit diverse landen, waaronder luchtmobiele parachutisten. Bij het monument is om 11.30 uur gelegenheid tot het bijwonen voor een gezamenlijk herdenkingsmoment en op locatie is er een mogelijkheid van verpozen en versnapering. 

Voor volledige uitnodiging klik hier

Veteraan korporaal Van Heutsz nu Doctor aan de Universiteit Leiden

(Persbericht geplaatst op 22 mei 2017)

Veteraan Mark Boonstra en bestuurslid van Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH), gediend als korporaal bij regiment Van Heutsz in Afghanistan, promoveerde afgelopen donderdag op zijn proefschrift "Targeted imaging in oncologic surgery" aan de universiteit van Leiden.

 

Op de foto is de jonge doctor in de geneeskunde omringd door mede-bestuursleden. Ontbreekt SM Jake die op uitzending is en Eltn (r) Djamilah: zij werd die ochtend beëdigd op Bronbeek bij het Regiment Van Heutsz

Reünie ISAF 2 en 5 en KNIL op komst

(Persbericht geplaatst op 14 maart 2017)

 

ISAF 2 en 5 reunie

De Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) organiseert tijdens de traditieweek van het regiment Van Heutsz een reünie voor het toenmalig ISAF 2 en 5 Van Heutszpersoneel, alsook het toegevoegd personeel (niet-Van-Heutszers) die diezelfde rotatie  gediend hebben in Afghanistan.

Het programma start 19 mei 2017 om 14.30 uur en duurt tot 19.30 uur. Er zal een moment zijn van samenzijn, herdenking, bezoek aan museum Van Heutsz en als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.

Locatie: Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW, Schaarsbergen

Opgave voor de reünie is uitsluitend mogelijk via registratie op www.vvrvh.nl. De sluitingsdatum is 1 mei 2017. De eigen bijdrage bedraagt € 10,- per deelnemer.

KNIL reünie

Tijdens de traditieweek van het Regiment van Heutsz vindt op 17 mei eveneens een KNIL reünie en herdenking plaats op het KTOMM Bronbeek. Tijd: van 10.00 tot 16.30 uur. 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2016)

 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is op zoek naar beeldmateriaal ter ondersteuning van het onderzoek naar de missie in Uruzgan. Dankzij digitale camera’s en smartphones zijn 'kilometers film' geschoten tijdens de missie. Deze (amateur)beelden geven een unieke kijk in het leven van Nederlandse soldaten op uitzending. Dit materiaal verdwijnt snel – gegevensdragers zoals harde schijven zijn gevoelig voor een crash. Daarom probeert het NIMH zo veel mogelijk, zo vroeg mogelijk, materiaal aan de collectie toe te voegen. Heeft u beeldmateriaal liggen en wilt u bijdragen aan de Nederlandse militaire geschiedschrijving?

 

Kent u iemand die in Uruzgan is geweest, deel dit bericht. Voor verdere informatie kunt u mailen met nimh@mindef.nl

 

https://www.facebook.com/nimh.geschiedenis/videos/1687501098180821/?fref=nf

 

Veteranen gezocht voor theatervoorstelling

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2016)

 

Ben jij veteraan en lijkt het je een uitdaging om mee te werken aan een theaterproductie? Dit is dé gelegenheid om je persoonlijkheid, ervaringen en mening te gebruiken om gezamenlijk iets moois te creëren.

 

Voor meer informatie ga naar: https://www.veteraneninstituut.nl/veteranen-gezocht-voor-theatervoorstelling/                                         

Veteranen gezocht voor theatervoorstelling

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2016)

 

Ben jij veteraan en lijkt het je een uitdaging om mee te werken aan een theaterproductie? Dit is dé gelegenheid om je persoonlijkheid, ervaringen en mening te gebruiken om gezamenlijk iets moois te creëren.

 

Voor meer informatie ga naar: https://www.veteraneninstituut.nl/veteranen-gezocht-voor-theatervoorstelling/                                         

Generaal-majoor Marc van Uhm neemt afscheid

(Persbericht geplaatst op 6 februari 2016)

 

Oud commandant van de Luchtmobiele Brigade Generaal-majoor Marc van Uhm droeg afgelopen week op de Kromhoutkazerne in Utrecht zijn functie van Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten over aan generaal-majoor Martin Wijnen. De oud commandant van de #rodebaretten gaat met functioneel leeftijdsontslag.

 

Generaal-majoor Marc van Uhm was brigadecommandant van medio 2006 tot medio 2010. Dit was ook de periode waarin de missie in Uruzgan liep en de brigade daarin volop aan de bak was. Veel eenheden van de brigade zijn daarbij ingezet, soms meerdere keren, en bovendien heeft de brigade vier keer de kern van de staf alsmede de commandant geleverd voor de Task Force Uruzgan (TFU). Generaal van Uhm was zelf commandant TFU-7.(Bron FB 11e)

 

                                                              

Nieuw boek: EEN FLES IN DE AARDE

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2016)

Generaal-majoor Marc van Uhm neemt afscheid

(Persbericht geplaatst op 6 februari 2016)

 

Oud commandant van de Luchtmobiele Brigade Generaal-majoor Marc van Uhm droeg afgelopen week op de Kromhoutkazerne in Utrecht zijn functie van Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten over aan generaal-majoor Martin Wijnen. De oud commandant van de #rodebaretten gaat met functioneel leeftijdsontslag.

 

Generaal-majoor Marc van Uhm was brigadecommandant van medio 2006 tot medio 2010. Dit was ook de periode waarin de missie in Uruzgan liep en de brigade daarin volop aan de bak was. Veel eenheden van de brigade zijn daarbij ingezet, soms meerdere keren, en bovendien heeft de brigade vier keer de kern van de staf alsmede de commandant geleverd voor de Task Force Uruzgan (TFU). Generaal van Uhm was zelf commandant TFU-7.(Bron FB 11e)

 

                                                              

Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2016)

 

Op Goede Vrijdag 25 maart 2016 organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond. Dit jaar vindt de Kruisweg voor de negende keer plaats.

 

De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond. De kruisweg is behalve voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur.

 

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren zal de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Daarna begint de wandeling langs de staties in het park. De kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij de bloemenhulde herdenken wij iedereen, die voor het werken aan vrede, het leven heeft gelaten.

 

Na afloop is er in café/restaurant Parkzicht gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.

 

Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven vóór 18 maart aanstaande. Aanmelden kan via e-mail: info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch: 06-54796857.                                                             

Overlijden Gijs van Helden​

(Persbericht geplaatst op 5 februari 2016)

 

Op 1 februari is Gijs van Helden overleden.

 

Gijs, zoon van een K.N.I.L.-veteraan, was vele jaren de grote kracht en voorzitter achter de organisatie van allerlei evenementen ten behoeve van de K.N.I.L.-veteranen. Zo organiseerde hij onder meer de jaarlijkse reünie, de deelname aan het defilé tijdens de NLVD te Den Haag en op 5 mei in Wageningen.

 

Gijs was dè bindende factor voor een grote groep K.N.I.L.-betrokkenen.

 

Gijs zijn gezondheid is vorig jaar snel achteruit gegaan. Hij heeft toen besloten zijn werkzaamheden over te dragen aan de VVRvH. In november hebben wij zijn activiteiten met hulp van echtgenote Dieni en dochters Linda en Christien overgenomen.

 

De VVRvH dankt Gijs voor zijn jarenlange inzet voor de K.N.I.L.-veteraan.

 

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe met dit verlies.

 

Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz

 

Lkol (R) bd Will de Wolf                                                             

Generaal-majoor Marc van Uhm neemt afscheid

(Persbericht geplaatst op 6 februari 2016)

 

Oud commandant van de Luchtmobiele Brigade Generaal-majoor Marc van Uhm droeg afgelopen week op de Kromhoutkazerne in Utrecht zijn functie van Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten over aan generaal-majoor Martin Wijnen. De oud commandant van de #rodebaretten gaat met functioneel leeftijdsontslag.

 

Generaal-majoor Marc van Uhm was brigadecommandant van medio 2006 tot medio 2010. Dit was ook de periode waarin de missie in Uruzgan liep en de brigade daarin volop aan de bak was. Veel eenheden van de brigade zijn daarbij ingezet, soms meerdere keren, en bovendien heeft de brigade vier keer de kern van de staf alsmede de commandant geleverd voor de Task Force Uruzgan (TFU). Generaal van Uhm was zelf commandant TFU-7.(Bron FB 11e)

 

                                                              

Organisaties uiten waardering voor veteranen met speciale acties

Lancering website en mobiele app voor veteranenkortingen, voordelen en vacatures​

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

Veteranen, (ex)militairen met uitzendervaring, zetten zich wereldwijd in voor onze vrede, vrijheid en veiligheid. Als blijk van waardering voor deze inzet, bieden vele winkels, horecaondernemingen en fabrikanten aan veteranen en hun relaties hoge kortingen op producten of diensten. Stichting Onbekende Helden, het Veteraneninstituut en Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten werken samen om deze kortingen overzichtelijk te presenteren in een mobiele app en een website.

 

Na terugkomst van een missie ontvangen veteranen de Veteranenpas. Dankzij deze pas kunnen zij gebruik maken van de kortingen. Bart Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: “Wij zijn erg blij met deze vorm van maatschappelijke waardering voor onze veteranen. Dankzij de website en app vinden veteranen alle kortingen overzichtelijk terug. En natuurlijk hopen we dat er meer organisaties dit goede voorbeeld volgen en ook bijzondere kortingen gaan bieden voor veteranen”.

 

Een van de organisaties die recent een korting bood voor veteranen was attractiepark Duinrell. Veteranen hadden op vertoon van hun Veteranenpas onder andere gratis toegang tot het park. Directeur, Philip van Zuylen van Nijevelt: “We moeten ons realiseren dat veteranen mensen zijn die voor onze vrijheid knokken, risico’s nemen en daarvoor dingen aan de kant zetten. Wat ik het belangrijkst vind is dat wij veteranen en gezinnen meegeven ‘Wij van Duinrell vinden jullie speciaal om wat jullie doen. We willen jullie het gevoel geven dat jullie bij ons speciaal zijn.’ En dan heb ik het nadrukkelijk dus niet alleen over alleen de veteranen, maar ook over hun partners en kinderen die thuis zijn als vader of moeder op missie is. Ik hoop dat andere bedrijven hier een voorbeeld aan nemen”.

Nieuwe website LZV, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

De VVRVH is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

 

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket.

 

                                                              LINK NAAR WEBSITE: www.lzv-groep.nl

KNIL ACTIVITEITEN GEWAARBORGD VOOR DE TOEKOMST

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

Sinds januari 2015 neemt de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) de KNIL-activiteiten waar op het vlak van gedenken en herdenken. Daarmee staat de VVRvH borg voor de voorzetting van het ontmoeten en representatie van de KNIL- gemeenschap, zoals bijvoorbeeld op de Nederlandse Veteranen Dag (NLVD) en op de traditieweek van het regiment Van Heutsz. Maar ook bij herdenkingen waarbij het KNIL een specifieke rol toebedeeld krijgt, zoals bij de jaarlijkse herdenking in Roermond.

 

Het regiment Van Heutsz zet de tradities voort van onder andere het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL) en draagt zorg voor haar veteranen. De Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) ondersteunt hiermee het Regiment Van Heutsz in haar veteranenzorg en -activiteiten. Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel en is gelegerd op de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

De oud voorzitter KNIL Gijs van Helden en de huidige voorzitter Will de Wolf ondertekenen de overdracht van de KNIL-activiteiten naar de VVRvH

X-MAS Tattoo Leiden 2015 wordt gehouden op zaterdag 12 december 2015

(Persbericht geplaatst op 6 december 2015)

 

Klik op flyer voor meer informatie!

 

Optredens – in willekeurige volgorde – door: Show and Marchingband DVS (NL), Quirinus Band and Bugle Corps (D), Show and Marching Band Amigo (NL), The Band of Liberation & Pipes (NL), Cheshire Constabulary Corps of Drums (UK), Muziekkorps van het Regiment van Heutsz (NL), Massedband Pipes and Drums (NL), Santa Claus, Irish Dancers, Saluut Batterij Rijdende Artillerie (NL), Massedband oud dienstplichtigen (NL), Pipes and Drums Pegasus (NL), Pipes en Drums Inter Scaldis (NL) en Singers Rebecca Robinson en Emma Brown (UK).

 

Kaarten kunt u o.a. bestellen via Ticketservice: info@marchingbandmanagement.nl
Prijs: € 20,00 p.p.

GEZOCHT: VVRvH zoekt voor de Veteranendag 2016 (NLVD) twee betrokken en representatieve jonge-veteranen die op vrijwillige basis willen ondersteunen op de stand op het Malieveld. 

(Persbericht geplaatst op 28 oktober 2015)

 

Aanmeldingen kunnen naar de secretaris vvrvheutsz@gmail.com

 

Bestel het boekwerk: 

N.D.V.N. HET NEDERLANDSE DETACHEMENT VERENIGDE NATIES IN DE KOREAANSE OORLOG 1950 - 1954 

(Persbericht geplaatst op 27 juli 2015, updated op 28 oktober 2015)

 

Aan de hand van honderden foto’s, documenten, krantenknipsels, dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten worden de belevenissen van de Nederlandse Korea-vrijwilligers verteld. 

 

Een kleurrijk en toegankelijk boekwerk:

- Gebonden, 29,5 x 28 cm, full colour,

- 288 pagina’s

 

Deze publicatie over de verrichtingen van de Nederlandse VN-militairen in de Koreaanse oorlog bevat:

 

- Bijna 1000 foto’s en 24 plattegronden van de slagvelden.

- Ruim 500 documenten waaronder brieven, ansichtkaarten,        krantenartikelen, posters en herringeringsstukken.           

- Uniek zijn 29, deels uitneembare, reproducties.

 

Dit boek is voor € 49,95 (exclusief verzendkosten) te koop. Te bestellen via ndvngedenkboek@gmail.com. Recent gerecenseerd in Checkpoint. 

 

Recensie Checkpoint:

"Dit is het verhaal van de Koreaveteraan zoals hij Korea beleefde."

"Weinig publicaties [over Koreaoorlog] zijn echter zo toegankelijk en overzichtelijk opgesteld als deze." 

 

Geschreven door drs. Françoise J.M. Appels, archeologe en dochter van Korea-veteraan Gerhard L. Appels.“Ik zocht naar een toegankelijk boek dat de periode beschreef waarin mijn vader in Korea diende; dat was er niet. Het werd tijd dat er na 65 jaar een hedendaags naslagwerk over de Korea- vrijwilligers zou verschijnen.” 

 

 

In verband met Veteranendag is tot 27 juni op (bijna) alle Nederlandse tv zenders de commercial 'Homecoming' van defensie te zien.

(Persbericht geplaatst op 18 juni 2015)

 

Ga naar: http://www.veteranendag.nl

 

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) in Leiden

(Persbericht geplaatst op 13 februari 2015)

 

Sinds 1 januari van dit jaar voert de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) in Leiden de AOR uit, de Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indonesië. Tot dan toe deed de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) in Heerlen dat. Het gaat om 2700 cliënten. Ieder jaar komen er nog honderden nieuwe aanvragen voor een uitkering binnen.

 

Overlappende doelgroepen

De aanleiding voor de overdracht is het feit dat de doelgroepen van V&O en SAIP elkaar grotendeels overlappen en steeds kleiner worden. Het leek opdrachtgever Ministerie van VWS daarom passend om de AOR bij de SVB onder te brengen.

 

Tweede Wereldoorlog en Bersiap

V&O is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden. De Bersiap was een gewelddadige periode in de Indonesische geschiedenis, vlak na Tweede Wereldoorlog.

 

V&O-medewerkers opgeleid

Vanaf juni zijn vier medewerkers van V&O bij de SAIP opgeleid en ingewerkt in de verschillende uitvoeringstaken. Op hun beurt werken ze nu hun collega’s in Leiden in. De SVB heeft alle digitale informatie en papieren dossiers overgenomen van de SAIP. 

 

Soepele overdracht

Projectsecretaris Suzanne Deerenberg van V&O zegt dat de overdracht heel goed is verlopen: “Wij zijn zeer tevreden, net als de SAIP. De samenwerking met hen was en is uitstekend, en het nemen van de belangrijkste hobbel – de eerste betalingen aan de cliënten – is goed verlopen.”

 

Fotobijschriften

                                                                                         Boven: Indië-monument, Enschedé                                                       

 

Veteranen regiment Van Heutsz vinden elkaar mobiel

(Persbericht geplaatst op 8 januari 2015)

 

Veteranen van regiment Van Heutsz kunnen elkaar voortaan op het mobieltje, iPad en notebook makkelijker vinden en zijn sneller geïnformeerd over komende reünies, ondersteuning en lopende zaken. Naast de pas vernieuwde site kan men voortaan ook op alle mobiele platforms de site www.vvrvh.nl raadplegen. De mobiele site heeft een grondige test doorstaan. Hiermee speelt de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, de VVRvH, beter in op het mobiele gedrag en behoeften van de jongeren.

 

Wil de veteraan gebruik maken van de faciliteiten dan moet hij of zij zich wel op de site  registreren. Dan blijft men ook op de hoogte van specifieke reünies met betrekking tot recente missiegebieden in Afghanistan, Irak, Bosnië, maar ook veteranen uit vroegere gebieden zoals Libanon, Korea, voormalig Nederlands-Indië zijn nu ook mobiel verbonden met hun stamregiment.

bottom of page