top of page
Nuldelijnsondersteuning

Van Heutsz Nuldelijnshelper, te uwer dienst…

 

Iedere veteraan of zijn omgeving (inbegrepen nabestaanden) moet op elk gewenst moment contact met iemand kunnen opnemen, met een instantie of persoon als er hulp nodig zou zijn.

Conform de uitvoer van de Veteranenwet biedt de Vereniging van Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) zelf Nuldelijnsondersteuning door de inzet van gecertificeerde functionarissen. Zo’n functionaris is eigenlijk een bijzondere vorm van buddy support voor nog actieve veteranen en veteranen buiten de dienst.

Buddy support is er op gericht om elkaar daar waar mogelijk te helpen als het nodig is in de breedste zin van het woord. Zo’n Nuldelijnshelper is voor deze taak speciaal opgeleid. Deze ondersteuner biedt een luisterend oor, beantwoord vragen over hulpverlening of zorg en is er voor mentale ondersteuning. De Nuldelijnshelpers zijn per definitie geen behandelaars en zullen zich dan ook niet / nooit bezig houden met verwerking van PTSS en aanverwante zaken. Daar zijn weer andere specialisten voor.

 

Meer informatie over een Nuldelijnshelper?

De secretaris VVRvH is Math Nijsten. Hij is te bereiken via het contactformulier dat je ook op onze website onder de rubriek “Contact” kunt vinden. Hij kan je daar alles over melden. Ook kan hij je inzicht geven over de functie, vaardigheden, opleiding(data) verwachtingen en inzetbaarheidbehoefte.

 

wg.

Voorzitter Dagelijks Bestuur VVRvH

Will de Wolf

 

 

 

 

Digitale sociale kaart voor veteranen

 

Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

 

Klik op de afbeelding hiernaast om naar de website te gaan

Link naar DiSK-V

Installatie Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

Ondersteuning van veteranenorganisaties

 

Den Haag oktober 2013 – Op 25 september 2013 heeft de Voorzitter van het Veteranen Platform, brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, in Doorn de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform geïnstalleerd. Deze klachtencommissie wordt voorgezeten door mevrouw mr. T.H. (Tanja) ten Wolde (advocaat militair recht bij Plieger & Saija Advocaten). De leden zijn de heren Loek Habraken, Hugo van de Kamp, John Rutten, Bernard Schutte, Bob Segaar en Herman Tenten. De leden hebben allen veel ervaring met de erkenning, waardering en (materiële / immateriële) zorg voor veteranen. Voor de behandeling van een klacht wordt de voorzitter bijgestaan door de twee commissieleden met de meest relevante ervaring en kennis in relatie tot de klacht. De klachtencommissie kan niet rechtstreeks door individuele veteranen worden aangesproken, maar is opgericht om veteranenorganisaties te assisteren bij de behandeling van klachten die bij hen zijn binnengekomen over de ontvangen nuldelijnsondersteuning. De klachtencommissie is te bereiken via het secretariaat van het Veteranen Platform

 

info@veteranenplatform.nl

bottom of page