top of page
Nieuws V-fonds

SmS-actie Vfonds voor erkenning, waardering en nuldelijnsondersteuning

 

Doe mee en investeer ook in vrede!

Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.

Tijdens vredesmissies raken sommige militairen en politiemedewerkers zwaar beschadigd. Dat kan lichamelijk zijn maar ook geestelijk. Hulp is dan van groot belang. Er voor elkaar zijn is dan ontzettend belangrijk.

Het vfonds financiert daarom ook de organisatie van de kameraadschappelijke of nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties, en de inzet van gecertificeerde nuldelijnshelpers.

Wilt u een financieel steentje bijdragen aan de ondersteuningen van onze veteranen en hun relaties? Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom!U kunt op verschillende manieren de nuldelijnsondersteuning financieel steunen.

bottom of page