top of page
Nieuws algemeen

Nieuwe website LZV, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

De VVRVH is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

 

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket.

 

                                                              LINK NAAR WEBSITE: www.lzv-groep.nl

         Overlijdensbericht:

             

                     Luitenant-generaal b.d.

 

              Ted Meines

Verzetsheld en luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is vandaag op 95-jarige leeftijd overleden. Behalve verzetsstrijder, Indiëganger, mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, was hij ook ereburger van de staat Israël. bron:defensie.nl

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies.

                       Overlijdensbericht 24-12-16:

             

                     Luitenant-generaal b.d.

 

              Ted Meines

Verzetsheld en luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is vandaag op 95-jarige leeftijd overleden. Behalve verzetsstrijder, Indiëganger, mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, was hij ook ereburger van de staat Israël. bron:defensie.nl

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies.

Organisaties uiten waardering voor veteranen met speciale acties

Lancering website en mobiele app voor veteranenkortingen, voordelen en vacatures​

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

Veteranen, (ex)militairen met uitzendervaring, zetten zich wereldwijd in voor onze vrede, vrijheid en veiligheid. Als blijk van waardering voor deze inzet, bieden vele winkels, horecaondernemingen en fabrikanten aan veteranen en hun relaties hoge kortingen op producten of diensten. Stichting Onbekende Helden, het Veteraneninstituut en Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten werken samen om deze kortingen overzichtelijk te presenteren in een mobiele app en een website.

 

Na terugkomst van een missie ontvangen veteranen de Veteranenpas. Dankzij deze pas kunnen zij gebruik maken van de kortingen. Bart Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: “Wij zijn erg blij met deze vorm van maatschappelijke waardering voor onze veteranen. Dankzij de website en app vinden veteranen alle kortingen overzichtelijk terug. En natuurlijk hopen we dat er meer organisaties dit goede voorbeeld volgen en ook bijzondere kortingen gaan bieden voor veteranen”.

 

Een van de organisaties die recent een korting bood voor veteranen was attractiepark Duinrell. Veteranen hadden op vertoon van hun Veteranenpas onder andere gratis toegang tot het park. Directeur, Philip van Zuylen van Nijevelt: “We moeten ons realiseren dat veteranen mensen zijn die voor onze vrijheid knokken, risico’s nemen en daarvoor dingen aan de kant zetten. Wat ik het belangrijkst vind is dat wij veteranen en gezinnen meegeven ‘Wij van Duinrell vinden jullie speciaal om wat jullie doen. We willen jullie het gevoel geven dat jullie bij ons speciaal zijn.’ En dan heb ik het nadrukkelijk dus niet alleen over alleen de veteranen, maar ook over hun partners en kinderen die thuis zijn als vader of moeder op missie is. Ik hoop dat andere bedrijven hier een voorbeeld aan nemen”.

KNIL ACTIVITEITEN GEWAARBORGD VOOR DE TOEKOMST

(Persbericht geplaatst op 21 januari 2016)

 

Sinds januari 2015 neemt de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) de KNIL-activiteiten waar op het vlak van gedenken en herdenken. Daarmee staat de VVRvH borg voor de voorzetting van het ontmoeten en representatie van de KNIL- gemeenschap, zoals bijvoorbeeld op de Nederlandse Veteranen Dag (NLVD) en op de traditieweek van het regiment Van Heutsz. Maar ook bij herdenkingen waarbij het KNIL een specifieke rol toebedeeld krijgt, zoals bij de jaarlijkse herdenking in Roermond.

 

Het regiment Van Heutsz zet de tradities voort van onder andere het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL) en draagt zorg voor haar veteranen. De Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz (VVRvH) ondersteunt hiermee het Regiment Van Heutsz in haar veteranenzorg en -activiteiten. Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel en is gelegerd op de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

De oud voorzitter KNIL Gijs van Helden en de huidige voorzitter Will de Wolf ondertekenen de overdracht van de KNIL-activiteiten naar de VVRvH

Bestel het boekwerk: 

N.D.V.N. HET NEDERLANDSE DETACHEMENT VERENIGDE NATIES IN DE KOREAANSE OORLOG 1950 - 1954 

(Persbericht geplaatst op 27 juli 2015, updated op 28 oktober 2015)

 

Aan de hand van honderden foto’s, documenten, krantenknipsels, dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten worden de belevenissen van de Nederlandse Korea-vrijwilligers verteld. 

 

Een kleurrijk en toegankelijk boekwerk:

- Gebonden, 29,5 x 28 cm, full colour,

- 288 pagina’s

 

Deze publicatie over de verrichtingen van de Nederlandse VN-militairen in de Koreaanse oorlog bevat:

 

- Bijna 1000 foto’s en 24 plattegronden van de slagvelden.

- Ruim 500 documenten waaronder brieven, ansichtkaarten,        krantenartikelen, posters en herringeringsstukken.           

- Uniek zijn 29, deels uitneembare, reproducties.

 

Dit boek is voor € 49,95 (exclusief verzendkosten) te koop. Te bestellen via ndvngedenkboek@gmail.com. Recent gerecenseerd in Checkpoint. 

 

Recensie Checkpoint:

"Dit is het verhaal van de Koreaveteraan zoals hij Korea beleefde."

"Weinig publicaties [over Koreaoorlog] zijn echter zo toegankelijk en overzichtelijk opgesteld als deze." 

 

Geschreven door drs. Françoise J.M. Appels, archeologe en dochter van Korea-veteraan Gerhard L. Appels.“Ik zocht naar een toegankelijk boek dat de periode beschreef waarin mijn vader in Korea diende; dat was er niet. Het werd tijd dat er na 65 jaar een hedendaags naslagwerk over de Korea- vrijwilligers zou verschijnen.” 

Persbericht 31 maart 2015

 

Veteranendag NedInd en NwGui, Dordrecht, 20 september 2015

 

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat met de capitulatie van Japan ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid daarvan organiseren de Stichting Employability Centrum voor Defensiepersoneel (www.ECDef.nl) en de Stichting Indisch Dordrecht (www.Indisch-Dordrecht.nl) op zondag 20 september a.s. een unieke en eenmalige bijeenkomst voor veteranen, die hebben gediend in voormalig Nederlands-Indië en/of voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Betrokken veteranen (en hun relaties) uit de Drechtsteden e.o. worden daarvoor uitgenodigd.

 

De bijeenkomst staat in het teken van erkenning en herkenning. Er is veel ruimte en gelegenheid om vooral de mooie herinneringen met elkaar te delen: vandaar de naamgeving ‘MEMORI SENANG’. 

 

Het laatste nieuws is te vinden op de volgende facebook pagina:

https://www.facebook.com/pages/Memori-Senang/788064877941398?ref=hl

 

Aanmelden kan via debby@indisch-dordrecht.nl.

Persbericht 8 januari 2015

 

Veteranen regiment Van Heutsz vinden elkaar mobiel

 

Veteranen van regiment Van Heutsz kunnen elkaar voortaan op het mobieltje, iPad en notebook makkelijker vinden en zijn sneller geïnformeerd over komende reünies, ondersteuning en lopende zaken. Naast de pas vernieuwde site kan men voortaan ook op alle mobiele platforms de site www.vvrvh.nl raadplegen. De mobiele site heeft een grondige test doorstaan. Hiermee speelt de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, de VVRvH, beter in op het mobiele gedrag en behoeften van de jongeren.

 

Wil de veteraan gebruik maken van de faciliteiten dan moet hij of zij zich wel op de site  registreren. Dan blijft men ook op de hoogte van specifieke reünies met betrekking tot recente missiegebieden in Afghanistan, Irak, Bosnië, maar ook veteranen uit vroegere gebieden zoals Libanon, Korea, voormalig Nederlands-Indië zijn nu ook mobiel verbonden met hun stamregiment.

 

 

 

Nederlander heeft positief beeld van veteranen

Veteranen verdienen bijzondere waardering

 

 

 

Doorn, 1 maart 2013 - Uit het jaarlijkse onderzoek van het Veteraneninstituut en Blauw Research naar de Nederlandse opinie over veteranen blijkt dat Nederlanders een positief beeld hebben van veteranen. Een aanzienlijk deel vindt ook dat militaire uitzendervaringen van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt. Ruim duizend respondenten namen in 2012 deel aan dit online vragenlijstonderzoek.

Adressen veteranencafés

 

 

 

 

Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra

 

Onlangs is de digitale voordeur van de V.O.C. online gegaan.

 

De samenwerkende Veteranenontmoetingscentra geven in een samenwerkingsverband (V.O.C.) mede invulling aan de nieuwe veteranenwet door zo dicht mogelijk bij de veteranen en hun thuisfront actief te zijn. De samenwerkende V.O.C. bieden een plek voor ontmoeting, reünie, activering, luisterend oor, en nuldelijnondersteuning. Welkom zijn, aandacht, gezelligheid en kameraadschap staan centraal. De samenwerkende V.O.C. kenmerken zich door kwaliteitsafspraken, omschreven in normeringen, handboek, convenant en intentieverklaring. Ze zijn voorzien van een klachtenregeling, gecertificeerde nuldelijnshelpers met aanvullende trainingen en komen indien nodig naar de veteraan of zijn/haar thuisfront toe. De samenwerkende V.O.C. bieden ruimte voor lezingen, trainingen, informatie, workshops en, in sommige gevallen is er plaats voor kortdurende maatschappelijke opvang. Op verzoek kan doorgeleiding plaatsvinden naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dit gebeurt via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            www.veteranenontmoetingscentra.nl

 

 

"Killed in Action, Mark Schouwink".

Onze zoon, Mark Schouwink, is op missie geweest en eigenlijk dus ook een veteraan. Helaas is hij nooit weer thuisgekomen van zijn missie en heeft hij weinig kunnen genieten van de status "Veteraan".

 

Onlangs verscheen bij Kaft Media het boek "Killed in Action, Mark Schouwink". "Killed in Action"is het aangrijpende verslag van de gebeurtenissen rond en na die 18de april 2008, opgetekend door Gerard en Gisela Schouwink, ouders van Mark. Mark kwam om het leven door een bermbomaanslag. Bij deze aanslag kwam ook Dennis van Uhm om het leven.

Het boek is een hommage aan Mark, aan Defensie, maar het is ook een met liefde geschreven boek over verlies, verwerking, respect en vriendschap.

Peter van Uhm schreef over het boek "Een boek om trots op te zijn, over een zoon om trots op te zijn".

 

Het boek is te bestellen via de webwinkel van Kaft Media http://bit.ly/J0TQvj of via de plaatselijke boekhandel via titel "Killed in Action, Mark Schouwink"( isbn 9789491061394 )Prijs van het boek € 14,95.

De opbrengst van het boek wordt in zijn geheel geschonken aan de Stichting Hulphond ten behoeve van het project Veteranenhond.

 

 

 

 

 

bottom of page